Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > Ä°dare Hukuku
 
bölge idare mh.ve danıştayça onaylanan kararları uygulamama
  Bursa Osmangazi belediyesi ile projesine aykırı ve uygun olmayan tadilatı yapan kişinin bu tadilatı projesine uygun halle getirmesi için belediye ile yapılan yargılama sonuçu bölge idare mahkemesi lehime karar verdi ve danıştay da kararı onayladı fakat belediye bu kararı uygulamıyor ve biz bu uygulamayı ilgli şahsa tebliğ ettik oda uygula yapmıyorsa yapılacak bir şey kalmadı diyor imar işleri md.Karşı taraf olarak muhatap BELEDİYE Bşk.nımı ilgli md.lükmü,açılacak ceza davasında dava Asliye ceza mı ağır ceza mah.olur.Bu dava da verilecek ceza asgari mi azami mi olur TCK.257 bir yıl ile 3 yıl olarak gösteriyor.Cevaplarına şimdiden teşekkür ederim Saygılar.
Kimden:cemalerten Tarih:15.02.2009
 
YANITLAR

MADDE 28 - 1. (Değişik: 4001 - 10.6.1994) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.

2. (Değişik: 4001 - 10.6.1994) Tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.

3. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

4. Mahkeme kararlarının otuz gün (*) içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.
_____

(*) Fıkradaki ''altmış'' kelimesi, 10 Haziran 1994 tarih ve 4001 sayılı Kanunun 13. maddesiyle, ''otuz'' olarak değiştirilmiştir.
_____

5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir.

6. Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödenir.
 

Yanıtlayan:Site Yönetimi | Tarih:09.03.2009
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100