Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YABANCI MEMLEKETLERLE MUVAKKAT MAHİYETTE MODÜSVİVENDİLER VE TİCARET ANLAŞMALARI AKDİ VE BUNLARIN ŞÜMULÜNE GİREN MADDELERİN GÜMRÜK RESİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE ANLAŞMAYA YANAŞMIYAN DEVLETLER MUVAREDATINA KARŞI TEDBİRLER ALINMASI HUSUSUNDA HÜKÜMETE

    YABANCI MEMLEKETLERLE MUVAKKAT MAHİYETTE MODÜSVİVENDİLER VE TİCARET ANLAŞMALARI AKDİ VE BUNLARIN ŞÜMULÜNE GİREN MADDELERİN GÜMRÜK RESİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE ANLAŞMAYA YANAŞMIYAN DEVLETLER MUVAREDATINA KARŞI TEDBİRLER ALINMASI HUSUSUNDA HÜKÜMETE

    Kanun Numarası: 6653

    Kabul Tarihi: 01/02/1956

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/02/1956

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9227

    Madde 1 - (Mülga madde: 31/05/1963 - 244/8 md.)

    Madde 2 - (Mülga madde: 31/05/1963 - 244/8 md.)

    Madde 3 - (Mülga madde: 31/05/1963 - 244/8 md.)

    Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti ile ticari anlaşmalar akdetmemiş olan veya böyle bir anlaşma için müzakerelere başlanması yolunda Türkiye Hükümeti tarafından yapılmış teklif ve teşebbüsleri neticelendirmiyen yahut ticaret anlaşmaları veya modüsvivendiler akdine yanaşmıyan veyahut mevcut mukaveleleri vaktinden evvel tek taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bırakan yabancı memleketlerin mamullerine, mahsullerine ve deniz vasıtalarına karşı umumi veya kısmi memnuiyet, tahdit ve takyitler koymağa veya farklı muameleler tatbik etmeğe Hükümet salahiyettardır.

    Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden mer'iyete girer.

    Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100