Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MİLLİ KÜTÜPHANE KURULUŞU HAKKINDA KANUN

    MİLLİ KÜTÜPHANE KURULUŞU HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5632

    Kabul Tarihi: 23/03/1950

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/03/1950

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7469

    Madde 1 - (Değişik madde: 16/04/2003 - 4848 S.K./37. md.)

    Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Ankara'da Milli Kütüphane kurulmuştur.

    Madde 2 - Milli Kütüphane; milli kültür araştırmalarına mümkün kılmak, bu maksada elverişli bütün eserleri ve vesikaları bir araya toplıyarak esaslı bir merkez vücuda getirmek ve aynı zamanda her türlü ilim ve sanat çalışma ve araştırmalarını kolaylaştırmakla görevlidir. Bu görevlerini yerine getirmek üzere Milli Kütüphane lüzumlu göreceği eserleri ve vesikaları satın almaya veya başka yollarla sağlamaya ve bunların tasnifi, muhafazası ve genel istifadeye arzı için gerekli her türlü tesisleri ve vasıtaları satın almaya veya yaptırmaya yetkilidir.

    Madde 3 - Milli Kütüphane hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle tesbit olunur.

    Madde 4 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tarafından, bağış suretiyle yapılacak kitap ve eşya yardımlarını kabul eder. Bunların ne şekilde kullanılacağı tüzükle tesbit olunur. Para bağışları hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun hükümleri uygulanır.

    Madde 5 - 10/06/1946 tarihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden ilişik (1) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine, ilişik (2) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı kadrolar konulmuştur.

    Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu kanun hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    Ek Madde 1 - Milli Kütüphanenin bünyesi içersinde bir Bibliyografya Merkezi kurulmuştur.

    Bibliyografya Merkezinin vazifeleri :

    Başta Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası olmak üzere, her türlü ilmi araştırmaları mümkün kılacak ve kolaylaştıracak mahiyette muhtelif sahalara ait çeşitli bibliyografyalarla memleket kütüphanelerindeki basma eserlerin toplu kataloglarını hazırlayıp neşretmek ve bu çeşit araştırmalara ve çalışmalara yardım etmektir.

    Bibliyografya Merkezi, aynı zamanda, ilim adamlarının yerli ve yabancı neşriyata müteallik olarak karşılaşacakları güçlükleri halledecek bir istihbarat merkezi vazifesini de görecek, memleket kütüphaneleriyle yabancı memleketler kütüphaneleri arasında matbu kitaplarla periyodik eserlerin mübadelesi, mikrofilim ve sair dökümanlar iraesi ve icabında bu dökümanların mübadelesi işlerine tavassut ve yardımda bulunacaktır.

    Geçici Madde 1 - 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı kısmından bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine, ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.

    Geçici Madde 2 - 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (64 200) liralık aktarma yapılmıştır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100