Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

SEFERBERLİKTE VE FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARIN AİLELERİNİ İCABINDA YANLARINDA BULUNDURMALARININ MEN’İ HAKKINDA KANUN

    SEFERBERLİKTE VE FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARIN AİLELERİNİ İCABINDA YANLARINDA BULUNDURMALARININ MEN’İ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 4487

    Kabul Tarihi: 06/09/1943

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/09/1943

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5505

    Madde 1 - Hudut ve kıyı garnizonlarında, müstahkem mevki ve müstahkem mıntakalarda, deniz ve hava üslerinde ve tayin olunacak sair bölgeler içinde askeri şahısların aileleri efradının kendi yanlarında bulundurulmasının men'ine fevkalede hallerde Genel Kurmay Başkanlığı ve seferberlikte kuvayi harbiyenin sevk ve idaresine memur zat salahiyetlidir.

    Madde 2 - Birinci madde mucibince, aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılacak aile efradına, bunların ikamet edecekleri yerlere kadar aile harcırahı verilir. Yasak edilen bölgeye gelen aile efradı derhal bölge dışına çıkarılır. Bu hususta yapılan yol masrafı alakalı askeri şahsın maaşından kesilir.

    Madde 3 - Harcıraha müstahak aile efradına:

    A) Aile ile birlikte oturulması yasak olan bir yerden yasak olmıyan bir yere tayin edilen kimseye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni memuriyet yerine kadar,

    B) Aile ile birlikte oturulması yasak olmıyan bir yerden yasak olan bir yere tayin edilen kimseye, eski memuriyet mahallinden yeni memuriyet mahalline kadartahakkuk edecek harcırah miktarını geçmemek üzere eski memuriyet yerinden ailesinin ikamet edeceği yere kadar,

    C) Aile ile birlikte oturulması yasak bir yerden yine böyle bir yere tayin edilen kimseye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni memuriyet mahalline kadar tahakkuk edecek harcırah miktarını geçmemek üzere ailenin evvelce oturduğu yerden ikamet edeceği yere kadar,

    D) Birinci madde hükmüne göre aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgeden çıkarılmış aile efradına yasağın kaldırılması üzerine ikinci madde mucibince harcırah verilmiş olan yerden eski yasak yere kadar, Harcırah verilir.

    Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.

    Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100