Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

213 SAYILI VUK, 6183 SAYILI AMME A. TAH. USULÜ H. KANUN, 193 SAYILI GVK, 5422 SAYILI KVK VE 3065 SAYILI KDV KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    213 SAYILI VUK, 6183 SAYILI AMME A. TAH. USULÜ H. KANUN, 193 SAYILI GVK, 5422 SAYILI KVK VE 3065 SAYILI KDV KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 4108

    Kabul Tarihi: 25/05/1995

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/06/1995

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22301

    1.2.3.4.5. BÖLÜMLER

    Madde 1 - (04/01/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 2 - (04/01/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 3 - (04/01/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 4 - (04/01/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 5 - (04/01/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 6 - (04/01/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 7 - (04/01/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 8 - (04/01/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 9 - (04/01/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 10 - (04/01/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 11 - (21/07/1953 tarih ve 6183 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (21/07/1953 tarih ve 6183 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (21/07/1953 tarih ve 6183 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (21/07/1953 tarih ve 6183 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (21/07/1953 tarih ve 6183 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 20 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 21 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 22 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 23 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 24 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 25 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 26 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 27 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 28 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 29 - (03/06/1949 tarih ve 5422 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 30 - (03/06/1949 tarih ve 5422 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 31 - (03/06/1949 tarih ve 5422 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 32 - (03/06/1949 tarih ve 5422 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 33 - (25/10/1984 tarih ve 3065 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 34 - (25/10/1984 tarih ve 3065 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 35 - (25/10/1984 tarih ve 3065 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 36 - (25/10/1984 tarih ve 3065 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 37 - (25/10/1984 tarih ve 3065 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 38 - Turizm Bakanlığı tarafından talih oyunları oynatılmasına izin verilen işletmelerde, masalarda ve oyun makinalarında oynatılacak oyunların türlerini, niteliklerini, bu masaların ve makinaların sayılarını, makinaların verim oranlarını belirlemeye, bu işletmeleri denetlemeye ve diğer esasları tespite Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

    Talih Oyunları İşletmeleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün gerekli görmesi halinde, oyun makinalarını kurulacak merkezi bilgisayar sistemine uyumlu hale getirmek ve bu sisteme bağlamak zorundadır.

    Talih oyunları işletmelerini denetlemek üzere Maliye Bakanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel, 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde belirtilen denetleme elemanlarının yetkilerine sahiptir ve yazılı talepleri halinde Vergi Usul Kanununun 7 nci maddesinde sayılan yetkililer, kendilerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür.

    Maliye Bakanlığı veya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce yapılan denetimler sonucunda talih oyunları işletmelerine;

    a) 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine göre verilen uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması, istenilen bilgi veya belgelerin süresi içinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi, müşterilerin oyun güvenliğini sağlayacak idari ve teknik önlemlerin alınmaması, oyunlarda hileye başvurulması halinde her fiil için, ilgili işletmenin, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 111 inci maddesine göre oyun makinası başına ödemesi gereken asgari verginin alt sınırının on katı tutarında,

    b) Gerekli izin alınmadan faaliyete geçirilen her bir oyun mamasına veya makinasına, o oyun masası veya makinası için her ay itibariyle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 111 inci maddesine göre ödenmesi gereken asgari verginin üst sınırının iki katı tutarında,

    İdari para cezası uygulanır. Bu para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik edilir.

    Talih oyunları işletme belgesi olmadan talih oyunları salonlarını faaliyete geçirenler, talih oyunlarının oynanmasına mahsus oyun makina, araç ve gereçlerini bozanlar veya bunları bozuk olmasına rağmen kullandıranlar veya talih oyunları ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun hile yapanlar veya bu maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında ayrıca on milyon liradan ikiyüz milyon liraya kadar adli para cezası ve iki aydan iki seneye kadar hapis cezasına hükmolunur.

    Geçici Madde 1 - 1994 takvim yılı kazançları için verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannamelere ilişkin olarak mükelleflerce münhasıran bu Kanunun 6, 25 ve 32 nci maddelerinin uygulanması nedeniyle birlikte verilecek düzeltme beyannameleri üzerine, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 6/b numaralı bendi uyarınca yeniden hesaplanan gelir vergisi tevkifatı tutarı da dikkate alınmak suretiyle yapılacak düzeltme ve iade işlemlerinde ayrıca vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporu aranmaz.

    ALTINCI BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

    KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 39 - 1) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

    a) 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 4 ve 5 inci dereceye giren mükelleflerin safi kazanç tutarlarına ait hükümleri,

    b) 111 inci maddesi,

    c) Geçici 39 uncu maddesinin 4 numaralı fıkrası,

    2) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

    a) 15 inci maddesinin 8 numaralı bendi,

    b) 37 nci maddesinin 3 numaralı bendi,

    c) Geçici 21 inci maddesinin 4 numaralı bendi,

    3) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 3 numaralı fıkrası,

    Yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 40 - Bu Kanunun;

    a) 6 ncı maddesi, 32 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 23 üncü (bu geçici maddenin "a" bendinin son fıkrası hariç) ve geçici 24 üncü maddeleri ve 39 uncu maddesinin 2 numaralı bendinin (a) ve (c) alt bendleri 01/01/1994 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    b) 37 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 12 nci madde hükmü 27/11/1994 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    c) 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29 ve 31 inci maddeleri, 17 nci maddesi ile değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun ek 3 ve ek 4 üncü maddelerine ilişkin hükümleri 01/01/1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    d) 39 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin (b) ve (c) alt bendleri 1995 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere 01/01/1996 tarihinde,

    e) 16 ve 24 üncü maddeleri yayımını izleyen aybaşında,

    f) 12 ve 23 üncü maddeleri yayımını izleyen ikinci ayın başında,

    g) 34 ve 36 ncı maddeleri, 37 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 11 inci madde ve 39 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin (a) alt bendi ve 3 numaralı bendi 01/01/1996 tarihinde,

    h) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

    Yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 41 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100