Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE’DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN

    KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE’DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 3964

    Kabul Tarihi: 20/01/1994

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/02/1994

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21836

    TÜZEL KİŞİLİK

    Madde 1 - 25/06/1992 tarihinde imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirve Deklarasyonu" ile ihdas edilmiş bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne (KEI) Katılan Devletlerin İstanbul'da kurulmasını kararlaştırdıkları Karadeniz Ekonomik İşbirliği Uluslararası Sekretaryası ile 26/02/1993 tarihinde imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kuruluş Deklarasyonu" ile oluşturulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEIPA) İstanbul'daki Uluslararası Sekretaryası Türkiye Cumhuriyeti'nde tüzelkişiliğe sahiptir.

    SEKRETARYA VE SEKRETARYA ÇALIŞANLARININ YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLAR

    Madde 2 - a) Sekreteryalar Türkiye Cumhuriyetinin 21 Mart 1950 tarihince katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'nin I inci maddesinin hükümlerine, II nci maddesinin 6 ncı bent dışındaki hükümlerine ve III ncü maddesinin 10 uncu bent dışındaki hükümlerine mümasil hükümlere tabi olacaklardır.

    b) Sekreteryalarda çalışan Direktör, Direktör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Uzman, Uzman Yardımcıları, İdari ve Teknik Personel Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'nin V inci maddesinin 18, 20 ve 21 inci bentlerinde ifade edilen mümasil hükümlere tabi olacaklardır.

    UYGULAMA

    Madde 3 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu yasadaki dokunulmazlık, ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkların uygulanmasına ilişkin usulleri yönetmelik ile tespit eder.

    KAPSAM

    Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de daimi ikamet eden kimseler yukarıda öngörülen ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık ve kolaylıklardan yararlanamazlar.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 5 - Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100