Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET KONSERVATUVARI VE RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI TARAFINDAN VERİLECEK TEMSİL VE KONSERLERİN GİRİŞ ÜCRETİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KANUN

    DEVLET KONSERVATUVARI VE RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI TARAFINDAN VERİLECEK TEMSİL VE KONSERLERİN GİRİŞ ÜCRETİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3942

    Kabul Tarihi: 16/12/1940

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/12/1940

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4691

    Madde 1 - Devlet Konservatuvarı ile Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası tarafından verilecek umumi temsil ve konserler giriş ücretine tabidir. Bu ücretlerin azami ve asgari hadleri ile ne suretle tahsil olunacakları Maliye ve Maarif Vekillikleri arasında tesbit olunur.

    Madde 2 - Aşağıda gösterilmiş olan zevat bu temsil veya konserlere ücretsiz olarak girerler ve bunlardan hiçbir resim alınmaz:

    A - Temsil ve konserlerde hazır bulunmalarına Konservatuvar İdaresince lüzum görülecek talebeler,

    B - Maarif Vekilliğinin tayin ve tesbit edeceği vazifeli memurlar ve Konservatuvar öğretmenleri,

    C - Maarif Vekilliğinin temsil ve konserlere davetlerini faydalı göreceği zatlar,

    D - Temsil ve konserlerde o geceki programa dahil eser sahipleri (Konser ve temsillerde eser sahiplerine ücretsiz olarak ayrıca dört yer tefrik edilir.)

    Madde 3 - Muayyen zamanlarda Maarif Vekilliğince tertip edilecek umumi veya hususi ve davetiyeli temsil veya konserler giriş ücretine ve hiçbir resme tabi değildir.

    Madde 4 - Maarif Vekilliğinin müsaadesiyle amme menfaatlerine hadim cemiyetler menfaatine bu kanunun hükümleri dahilinde verilecek temsil ve konserlerin giriş ücretleri ve safi hasılatın tesbiti şekli Maliye ve Maarif Vekilleri tarafından tayin edilir ve safi hasılat bu cemiyetlere terkolunur.

    Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 6 - Bu kanunu icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.

    Ek Madde 1 - Cumhurbaşkanlığı senfoni Orkestrası konserlerinden elde edilecek giriş ücretlerinin yarısı Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca belirtilecek esaslara göre orkestra üyelerine ödenir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100