Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 3842

    Kabul Tarihi: 18/11/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21422

    Madde 1 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 20 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 21 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 22 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 23 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 24 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 25 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 26 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 27 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 28 - (04/04/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 29 - (18/06/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 30 - (Mülga madde: 06/03/1997 - 4229/5 md.)

    Madde 31 - (Mülga birinci fıkra: 15/07/2003 - 4928 S.K./19. md.)

    1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında Kanunun 16 nci maddesi, 2959 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 26 ncı maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin başlığı "Müdafi tayini" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 32 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 33 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ağır ceza mahkemesinin birden ziyade dairelerinin bulunduğu yerlerden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ve 299 uncu maddelerine göre en yakın yer olarak kendilerine iş intikal etmiş bulunan ağır ceza mahkemeleri veya mahkeme başkanları bu işler hakkında yetkisizlik kararı veremezler.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler dolmuş veya sürelerin dolmasına bir aydan az zaman kalmış ise Kanunun yürürlük tarihinden itibaren hazırlık evrakı bir ay, dava dosyaları üç ay içinde ele alınarak 110 uncu maddeye göre gerekli karar verilir.

    Geçici Madde 3 - 1992 yılı için 146 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Türkiye Barolar Birliğine aktarılacak ödenek, 1991 yılı bütçesi esas alınarak hesaplanır ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Türkiye Barolar Birliğine aktarılır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100