Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI İLE 14/01/1970 TARİHLİ VE 1211 SAYILI VE 04/11/1981 TARİHLİ VE 2547 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 422 SAYILI KHK.NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN

    KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI İLE 14/01/1970 TARİHLİ VE 1211 SAYILI VE 04/11/1981 TARİHLİ VE 2547 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 422 SAYILI KHK.NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 3670

    Kabul Tarihi: 25/10/1990

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/10/1990

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20679

    BİRİNCİ BÖLÜM : KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

    Madde 1 - (Mülga madde: 16/08/1993 - KHK-514/42 md.)

    Madde 2 - (Mülga madde: 16/08/1993 - KHK-514/42 md.)

    Madde 3 - (Mülga madde: 16/08/1993 - KHK-514/42 md.)

    Madde 4 - (Mülga madde: 16/08/1993 - KHK-514/42 md.)

    Madde 5 - (Mülga madde: 16/08/1993 - KHK-514/42 md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 16/08/1993 - KHK-514/42 md.)

    Madde 7 - ( Mülga madde: 16/08/1993 - KHK-514/42 md.)

    Madde 8 - (Mülga madde: 16/08/1993 - KHK-514/42 md.)

    Madde 9 - (Mülga madde: 16/08/1993 - KHK-514/42 md.)

    İKİNCİ BÖLÜM : 1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

    Madde 10 - (14/01/1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

    Madde 11 - (04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanuna ek madde eklemekte olup, yerine işlenmiştir.)

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yükseköğretim Kurumlarında kılık ve kıyafet ile ilgili olarak verilmiş her türlü disiplin cezaları bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca kurumlarda görev almış olanlar için görevlendirildikleri sürece üst yönetim kadrolarında görev verilemeyeceğine dair hüküm uygulanmaz.

    Geçici Madde 3 - Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü bölümü olarak eklenmiştir.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 19/04/1990 tarihli 422 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerine göre yapılan işlemlerin bu Kanuna uygun olmayanları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçersiz olurlar.

    Madde 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 14 - Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100