Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

    BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3520

    Kabul Tarihi: 01/02/1989

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/02/1989

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20076

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; hukuki durumda herhangi bir değişiklik yapmamak üzere kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir ve ekonomik şekilde yürütülmesini temin için, bazı kanunların mükerrer ve düzensiz olan madde numaralarının düzenli bir sıralamaya kavuşturulmasıdır.

    BAZI EK MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE MÜSTAKİL MADDELERİN EK MADDEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

    Madde 2 - (1) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile;

    a) Karşılarındaki kanuna eklenmiş bulunan ek maddelerin numaraları ile müstakil madde olarak getirilmiş olan hükümlerin numaraları, "Ek Maddenin Yeni Numarası" sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmiş,

    b) Hizalarındaki kanuna numarasız olarak getirilmiş olan ek maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.

    GEÇİCİ MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

    Madde 3 - (2) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile karşılarında gösterilen kanuna;

    a) Düzensiz olarak getirilen geçici maddelerin numaraları, "Geçici Maddenin Yeni Numarası" sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmişler,

    b) Numarasız olarak eklenen geçici maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.

    EK GEÇİCİ MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

    Madde 4 - (3) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile karşılarında gösterilen kanuna;

    a) Düzensiz olarak getirilen ek geçici madde numaraları, "Ek Geçici Maddenin Yeni Numarası" sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmişler,

    b) Numarasız olarak eklenen ek geçici maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EK MADDE EKLEYEN VEYA MÜSTAKİL         EK MADDENİN VEYA MÜSTAKİL

    HÜKÜM GETİREN KANUN            HÜKMÜN EKLENDİĞİ ANA KANUNUN

    Ek Maddenin   

    Tarihi:      Numarası:    Madde No:   Tarihi:    Numarası:   Yeni No:

    12/12/1923    381      Maddeyi   29.11.1920   66   Ek Madde 1   

                Kanuniye

    04/12/1924   525      Madde 2      29.11.1920   66   Ek Madde 2   

                 Madde 3               Ek Madde 3   

    30/05/1926   869      Madde 2      29.11.1920   66   Ek Madde 4   

                Madde 3               Ek Madde 5   

                Madde 4               Ek Madde 6   

                Madde 5               Ek Madde 7   

    26/02/1927   977      Madde 1      29.11.1920   66   Ek Madde 8   

                Madde 2               Ek Madde 9   

                Madde 3               Ek Madde 10   

    26/01/1939   3579      Madde 1      29.11.1920    66   Ek Madde 11   

    21/12/1931   1900      Madde 1      04.02.1340   406   Ek Madde 1   

                Madde 2               Ek Madde 2   

                Madde 3               Ek Madde 3   

                Madde 4               Ek Madde 4   

                Madde 5               Ek Madde 5   

                Madde 6               Ek Madde 6   

                Madde 7               Ek Madde 7   

                Madde 8               Ek Madde 8   

                Madde 9               Ek Madde 9   

                Madde 10            Ek Madde 10   

                Madde 11            Ek Madde 11   

                Madde 12            Ek Madde 12   

                Madde 13            Ek Madde 13   

    18/05/1935   2722       Madde 1      04.02.1340   406   Ek Madde 14   

                Madde 2               Ek Madde 15   

                Madde 6               Ek Madde 16   

    05/07/1939   3664      Madde 2      18.03.1924   442   Ek Madde 1   

                Madde 3               Ek Madde 2   

                Madde 4               Ek Madde 3   

                Madde 5               Ek Madde 4   

                Madde 6               Ek Madde 5   

    18/07/1963   286      Ek Madde 9   18.03.1924   442   Ek Madde 8   

    20/05/1987   3367      Ek Madde 11   18.03.1924   442   Ek Madde 9   

                Ek Madde 12            Ek Madde 10   

                Ek Madde 13            Ek Madde 11

                Ek Madde 14            Ek Madde 12

                Ek Madde 15            Ek Madde 13

                Ek Madde 16            Ek Madde 14

                Ek Madde 17            Ek Madde 15

    28/05/1929   1463      Madde 1      22.04.1925   657   Ek Madde 1

    02/01/1961   203      Madde 2      22.04.1925   657   Ek Madde 2

    13/07/1967   903      Madde 4      17.02.1926   743   Ek Madde 1

                Madde 5/N            Ek Madde 2

                Madde 6               Ek Madde 3

    23/12/1934   2659      Madde 1      28.04.1926   831   Ek Madde 1

                Madde 2               Ek Madde 2

                Madde 3               Ek Madde 3

                Madde 4               Ek Madde 4

                Madde 5               Ek Madde 5

                Madde 6               Ek Madde 6

                Madde 7               Ek Madde 7

                Madde 8               Ek Madde 8

                Madde 9               Ek Madde 9

    06/05/1960   7473      Madde 1      29.05.1926   867   Ek Madde 1

    01/02/1963   170      Madde 1      29.05.1926   867   EK Madde 2

                Madde 2               Ek Madde 3

    28/12/1933   2376      Madde 1      10.06.1926   927   Ek Madde 1

                Madde 2               Ek Madde 2

    14/06/1935   2809      Madde 1      10.06.1926   927   Ek Madde 3

                Madde 2               Ek Madde 4

    17/06/1942   4268      Madde 2      10.06.1926   927   Ek Madde 5

    18/06/1934   2518      Madde 1      26.05.1927   1050   Ek Madde 1

                Madde 2               Ek Madde 2

    17/01/1938   3325      Madde 1      26.05.1927   1050   Ek Madde 3

                Madde 2               Ek Madde 4

                Madde 3               Ek Madde 5

    16/07/1956   6813      Madde 1      26.05.1927   1050   Ek Madde 6

    16/07/1981   2493      Ek Madde 1   26.05.1927   1050   Ek Madde 7

    16/04/1987   3358      Madde 112   01.06.1927    1111   Ek Madde 5

    20/05/1933   2182      Madde 11   01.04.1928    1219   Ek Madde 1

    11/12/1933   2351      Madde 11   01.04.1928    1219   Ek Madde 2

    25/12/1935   2876      Madde 11   01.04.1928    1219   Ek Madde 3

    06/02/1930   1557      Ek Madde1   04.05.1928    1262   Ek Madde 1

    16/12/1940   3940      Madde 1      14.05.1928    1262   Ek Madde 2

                Madde 2               Ek Madde 3

    04/01/1943   4348      Ek Madde 11   04.05.1928    1262   Ek Madde 4

                Ek Madde 2            Ek Madde 5

                Ek Madde 3            Ek Madde 6

                Ek Madde 4            Ek Madde 7

    21/05/1985   3206      Madde 83   04.04.1929    1412   Ek Madde 6

    25/01/1950   5519      Madde 1      02.06.1929    1515   Ek Madde 1

                Madde 2               Ek Madde 2

    07/05/1985   3196      Ek Madde   20.02.1930    1567   Ek Madde 5

    14/04/1941   3998      Madde 1      03.04.1930    1580   Ek Madde 1

    24/03/1950   5656      Ek Madde 1   03.04.1930    1580   Ek Madde 2

                Ek Madde 2            Ek Madde 3

                Ek Madde 3            Ek Madde 4

    02/12/1960   150      Ek Madde 1   03.04.1930    1580   Ek Madde 5

                Ek Madde 2            Ek Madde 6

    19/07/1963   307      Ek Madde 16   03.04.1930    1580   Ek Madde 7

    19/03/1969   1136      Ek Madde   03.04.1930    1580   Ek Madde 8

    20/05/1933   2183      Madde 12   02.05.1930    1632   Ek Madde 1

                Madde 2               Ek Madde 2

                Madde 3               Ek Madde 3

    03/08/1942   4277      Madde 12   02.05.1930    1632   Ek Madde 4

                Madde 2               Ek Madde 5

    25/05/1972   1590      Ek Madde 12   02.05.1930    1632   Ek Madde 6

    10/09/1943   4488      Ek Madde   09.06.1930    1700   Ek Madde 1

    30/01/1946   4843      Madde 2      23.03.1931   1776   Ek Madde 1

    23/12/1940   3949      Madde 6      21.07.1931   1861   Ek Madde 1

    25/04/1941   4005      Madde 1      21.07.1931   1861   Ek Madde 2

                Madde 2               Ek Madde 3

    11/12/1933   2350      Madde 1      07.01.1932   1920   Ek Madde 1

                Madde 2               Ek Madde 2

    12/06/1935   2780       Ek Madde   01.04.1933   2133   Ek Madde 1

    16/02/1955   6477       Ek Madde   01.04.1933   2133   Ek Madde 2

    10/02/1937   3123      Madde 1      14.06.1934   2510   Ek Madde 1

                Madde 2               Ek Madde 2

    25/04/1938   3371      Madde 1      14.06.1934   2510   Ek Madde 3

                Madde 2               Ek Madde 4

    18/06/1947   5098      Ek Madde   14.06.1934   2510   Ek Madde 5

    03/08/1951   5826      Madde 2      14.06.1934   2510   Ek Madde 6

                Madde 3               Ek Madde 7

                Madde 4               Ek Madde 8

    01/07/1953   6093      Ek Madde   14.06.1934   2510   Ek Madde 9

    16/06/1970   1306      Ek Madde 1   14.06.1934   2510   Ek Madde 10

                Ek Madde 2            Ek Madde 11

                Ek Madde 3            Ek Madde 12

                Ek Madde 4            Ek Madde 13

                Ek Madde 5            Ek Madde 14

                Ek Madde 6            Ek Madde 15

                Ek Madde 7            Ek Madde 16

                Ek Madde 8            Ek Madde 17

                Ek Madde 9            Ek Madde 18

                Ek Madde 10            Ek Madde 19

                Ek Madde 11            Ek Madde 20

                Ek Madde 12            Ek Madde 21

                Ek Madde 13            Ek Madde 22

                Ek Madde 14            Ek Madde 23

                Ek Madde 15            Ek Madde 24

                Ek Madde 16            Ek Madde 25

                Ek Madde 17            Ek Madde 26

                Ek Madde18            Ek Madde27

                Ek Madde19            Ek Madde28

                Ek Madde20            Ek Madde29

                Ek Madde21            Ek Madde30

                Ek Madde22            Ek Madde31

                Ek Madde23            Ek Madde32

    12/03/1954   6410      Ek Madde   09.10.1935   2825   Ek Madde3

    01/09/1956   6851      Ek Madde1   09.10.1935   2825   Ek Madde4

                Ek Madde2            Ek Madde5

                Ek Madde3            Ek Madde6

                Ek Madde4            Ek Madde7

    25/07/1967   918      Madde 2      09.10.1935   2825   Ek Madde8

    29/05/1946   4910      Madde 11   29.05.1936   2996   Ek Madde1

                Madde 12            Ek Madde2

                Madde 13            Ek Madde3

                Madde 14            Ek Madde4

    24/03/1950   5655      Madde 13   29.05.1936   2996   Ek Madde5

    12/06/1946   4929      Madde 1      09.06.1936   3017   Ek Madde4

    06/07/1956   6774      Madde 1      09.06.1936   3017   Ek Madde5

    24/06/1965   637      Madde 1      09.06.1936   3017   Ek Madde6

    05/03/1970   1243      Madde 1      09.06.1936   3017   Ek Madde7

    15/02/1952   5881      Ek Madde   11.12.1936   3078   Ek Madde1

    29/06/1938   3534      Madde 1      04.06.1937   3201   Ek Madde1

    28/12/1972   1649      Ek Madde   04.06.1937   3201   Ek Madde2

                Madde 6               Ek Madde3

    19/02/1980   2261      Ek Madde 1   04.06.1937   3201   Ek Madde4

                Ek Madde 2            Ek Madde5

                Ek Madde 3            Ek Madde6

                Ek Madde 4            Ek Madde7

                Ek Madde 5            Ek Madde8

                Ek Madde 6            Ek Madde9

                Ek Madde 7            Ek Madde 10

                Ek Madde 8            Ek Madde 11

    11/08/1982   2696      Ek Madde 9   04.06.1937   3201   Ek Madde 12

                Ek Madde10            Ek Madde13   

                Ek Madde11            Ek Madde14   

                Ek Madde12            Ek Madde15   

                Ek Madde13            Ek Madde16   

                Ek Madde14            Ek Madde17   

                Ek Madde15            Ek Madde18   

    14/06/1948   5216      Madde1      10.06.1938   3433   Ek Madde1      

    19/07/1943   4478      Madde2      03.07.1939   3659   Ek Madde1      

    17/07/1944   4621      Madde6      03.07.1939   3659   Ek Madde2      

                Madde7               Ek Madde3      

                Madde8               Ek Madde4      

                Madde9               Ek Madde5      

    01/07/1948    5236      Madde1      18.01.1940   3780   Ek Madde 10   

    19/07/1943    4476      Madde1      30.05.1940   3867   Ek Madde1   

    26/12/1967   978      Ek Madde   30.05.1940   3867   Ek Madde2   

    10/06/1949    5441      Ek Madde   16.12.1940   3942   Ek Madde1   

    09/05/1955    6552       Madde3      08.06.1942   4250   Ek Madde1      

                Madde4               Ek Madde2      

    27/06/1951   5797      Ek Madde   08.01.1943   4353   Ek Madde1   

    07/12/1962   128       Madde1      10.07.1944   4608   Ek Madde1   

    03/06/1946   4914       Madde1      09.07.1945   4785   Ek Madde1      

    24/03/1950   5658       Madde1      09.07.1945   4785   Ek Madde2      

    01/03/1950   5565       Madde2      09.07.1945   4792   Ek Madde1      

    13/03/1950   5594       Madde1      06.07.1948   5243   Ek Madde1      

                Madde2               Ek Madde2      

                Madde3               Ek Madde3      

                Madde4               Ek Madde4      

                Madde 5               Ek Madde 5      

                Madde 6               Ek Madde 6      

                Madde 7               Ek Madde 7      

    20.07.1953   6182      Madde 3      08.07.1948   5254   Ek Madde 1      

    03.03.1954   6311       Madde 17   08.06.1949   5434   Ek Madde 1

                Madde 18            Ek Madde 2      

    29.05.1957   6981      Ek Madde   08.06.1949   5434   Ek Madde 3      

    07.01.1959   7184      Ek Madde   08.06.1949   5434   Ek Madde 4      

    28.02.1959   7242       Madde 1      08.06.1949   5434   Ek Madde 5      

    18.06.1964   478       Madde 2      08.06.1949   5434   Ek Madde 6      

                Madde 3               Ek Madde 7      

    23.02.1965   545      Ek Madde   08.06.1949   5434   Ek Madde 8      

    07.02.1969   1101      Ek Madde 2   08.06.1949   5434   Ek Madde 9      

                Ek Madde 3            Ek Madde 10   

                Ek Madde 5            Ek Madde 11   

                Ek Madde 6            Ek Madde 12   

    02.03.1970   1239      Ek madde 1   08.06.1949   5434   Ek Madde 13   

                Ek Madde 2            Ek Madde 14   

    08.07.1971   1425       Madde 1      08.06.1949   5434   Ek Madde 15   

                Ek Madde 1            Ek Madde 16   

                Ek Madde 2            Ek Madde 17   

                Ek Madde 3            Ek Madde 18   

                Ek Madde 5            Ek Madde 19   

                Ek Madde 6            Ek Madde 20   

                Ek Madde 7            Ek Madde 21   

                Ek Madde 8            Ek Madde 22   

                Ek Madde 9            Ek Madde 23   

                Ek Madde 10            Ek Madde 24   

                Ek Madde 11            Ek Madde 25   

                Ek Madde 12            Ek Madde 26   

                Ek Madde 13            Ek Madde 27   

                Ek Madde 14            Ek Madde 28   

                Madde 3               Ek Madde 29   

    02.06.1972   1592      Ek Madde   08.06.1949   5434   Ek Madde 30   

    20.05.1976   2012      Ek Madde   08.06.1949   5434   Ek Madde 31   

    01.06.1976   2013      Ek Madde 1   08.06.1949   5434   Ek Madde 32   

                Ek Madde 2            Ek Madde 33   

    28.06.1978   2161      Ek Madde1   08.06.1949   5434   Ek Madde 34   

                Ek Madde2            Ek Madde 35      

                Ek Madde3            Ek Madde 36      

    18.01.1979   2177      Ek Madde   08.06.1949   5434   Ek Madde 37   

    24.12.1980   2363      Ek Madde1   08.06.1949   5434   Ek Madde 38   

                Ek Madde2            Ek Madde 39      

                Ek Madde3            Ek Madde 40      

    28.04.1982   2665      Ek Madde1   08.06.1949   5434   Ek Madde 41   

                Ek Madde2            Ek Madde 42      

                Ek Madde3            Ek Madde 43      

                Ek Madde4            Ek Madde 44      

                Ek Madde5            Ek Madde 45      

                Ek Madde6            Ek Madde 46      

    21.07.1983   2865      Ek Madde   08.06.1949   5434   Ek Madde 47   

    23.09.1983   2898      Ek Madde   08.06.1949   5434   Ek Madde 48   

                Madde6               Ek Madde 49      

    07.05.1986   3284      Ek Madde1   08.06.1949   5434   Ek Madde 50   

                Ek Madde2            Ek Madde 51      

                Ek Madde3            Ek Madde 52      

                Ek Madde4            Ek Madde 53      

                Ek Madde5            Ek Madde 54      

                Ek Madde6            Ek Madde 55      

                Ek Madde7            Ek Madde 56      

                Ek Madde8            Ek Madde 57      

                Ek Madde9            Ek Madde 58      

                Ek Madde10            Ek Madde 59      

    26.06.1984   KHK/241   Madde37   08.06.1949   5434   Ek Madde 66   

    29.11.1984   KHK/243   Ek Madde   08.06.1949   5434   Ek Madde 67   

    30.12.1987   KHK/306   Madde5      08.06.1949   5434   Ek Madde 68      

    14.01.1988   KHK/311   Ek Madde   08.06.1949   5434   Ek Madde 69   

    11.09.1957   7054       Madde1      11.02.1950   5539   Ek Madde 1      

                Madde2               Ek Madde 2      

                Madde3               Ek Madde 3      

    30.05.1973   1737      Ek Madde1   11.12.1950   5539   Ek Madde 4   

                Ek Madde2            Ek Madde 5      

                Ek Madde3            Ek Madde 6      

    25.01.1954   6233      Ek Madde   08.03.1950   5590   Ek Madde 1   

    06.01.1958   7060       Madde1      08.03.1950   5590   Ek Madde 2      

    24.12.1981   2567       Ek Madde 1   08.03.1950   5590   Ek Madde 3      

                Ek Madde 2            Ek Madde 4      

                Ek Madde 3            Ek Madde 5      

    17.04.1986   3277       Ek Madde 4   08.03.1950   5590   Ek Madde 6      

                Ek Madde 5            Ek Madde 7      

    18.05.1955   6568      Madde 1      23.03.1950   5632   Ek Madde 1   

    23.01.1953   6026       Ek Madde   15.07.1950   5680   Ek Madde 6      

    24.03.1950   5654       Ek Madde   15.07.1950   5682   Ek Madde 1      

    07.11.1984   3073       Ek Madde 1   15.07.1950   5682   Ek Madde 2      

                Ek Madde 2            Ek Madde 3      

    20.05.1955   6596      Madde 2      23.05.1951   5775   Ek Madde 1   

    10.09.1957   7047      Madde 1      23.05.1951   5775   Ek Madde 2   

                Madde 2               Ek Madde 3      

    01.11.1983   2936      Madde 18   05.12.1951   5846   Ek Madde 1   

    04.01.1961   212       Ek Madde   13.06.1952   5953   Ek Madde 4      

    10.06.1957   7000      Madde 1      10.07.1953   6132   Ek Madde 1   

    27.05.1959   7306      Madde 1      15.07.1953   6165   Ek Madde 1   

    27.05.1959   7305      Madde 1      27.01.1954   6237   Ek Madde 1   

                Madde 2               Ek Madde 2      

                Madde 3               Ek Madde 3      

    10.09.1957   7048      Madde 1      28.02.1956   6683   Ek Madde 1      

                Madde 2               Ek Madde 2      

    21.05.1970   1262      Madde 4      27.06.1956   6760   Ek Madde 8   

    17.04.1981   2448      Madde 2      04.07.1956   6772   Ek Madde 2   

    21.10.1960   107      Madde 5      09.06.1958   7126   Ek Madde 6   

                Madde 6               Ek Madde 7      

    06.06.1985    3220       Ek Madde   11.02.1959   7201   Ek Madde 1      

    11.01.1983   2777       Ek Madde   29.04.1959   7258   Ek Madde 1      

    15.09.1960   83       Ek Madde   18.05.1959   7279   Ek Madde 1      

    27.09.1983   2907       Ek Madde   04.01.1961    209   Ek Madde 1      

    24.03.1977   2087      Madde 3      05.01.1961    222   Ek Madde 3   

    30.05.1963    240      Madde 3      05.01.1961    237   Ek Madde 1      

    25.06.1973   1760       Ek Madde   13.06.1962   53   Ek Madde 1      

    02.12.1969   1195       Ek Madde   11.07.1963    269   Ek Madde 1      

    22.06.1978   2157       Ek Madde   05.03.1964    439   Ek Madde 1      

    13.07.1967    899      Madde 3      17.07.1964    506   Ek Madde 1   

    16.06.1975   1912       Ek Madde 1   17.07.1964    506   Ek Madde 2      

                Ek Madde 2            Ek Madde 3      

                Ek Madde 3            Ek Madde 4      

    11.08.1977   2098       Ek Madde 1   17.07.1964    506   Ek Madde5      

                Ek Madde 2            Ek Madde 6      

                Ek Madde 3            Ek Madde 7      

    11.08.1977   2099       Ek Madde   17.07.1964    506   Ek Madde 8      

    11.08.1977   2100      Madde 2      17.07.1964    506   Ek Madde 9   

    29.06.1978   2167       Ek Madde 1   17.07.1964    506   Ek Madde 10   

                Ek Madde 2            Ek Madde 11   

                Ek Madde 3            Ek Madde 12   

                Ek Madde 4            Ek Madde 13   

                Ek Madde 5            Ek Madde 14   

                Ek Madde 6            Ek Madde 15   

                Ek Madde 7            Ek Madde 16   

                Ek Madde 8            Ek Madde 17   

    29.06.1978   2167       Ek Madde 9   17.07.1964    506   Ek Madde 18   

    06.03.1981   2422      Madde 19   17.07.1964    506   Ek Madde 19   

                Ek Madde 1            Ek Madde 20   

                Ek Madde 2            Ek Madde 21   

                Ek Madde 3            Ek Madde 22   

                Ek Madde 4            Ek Madde 23   

                Ek Madde 5            Ek Madde 24   

    11.12.1981   2564       Ek Madde 2   17.07.1964   506   Ek Madde 25   

    20.03.1985   3168       Ek Madde   17.07.1964   506   Ek Madde 26   

    24.12.1985   3246      Madde 3      17.07.1964   506   Ek Madde 27   

                Ek Madde 1            Ek Madde 28   

                Ek Madde 2            Ek Madde 29   

                Ek Madde 3            Ek Madde 30   

    29.04.1986   3279      Ek Madde 1   17.07.1964   506   Ek Madde 31

                Ek Madde 2            Ek Madde 32

    20.06.1987   3395      Ek Madde 1   17.07.1964   506   Ek Madde 33

                Ek Madde 2            Ek Madde 34

                Ek Madde 3            Ek Madde 35

    14.02.1985   3153      Madde 36   17.07.1964   507   Ek Madde 7

                Madde 39            Ek Madde 8

    11.07.1984   3035      Madde 20   08.06.1965   625   Ek Madde 5

    29.12.1966   819      Madde 1      14.07.1965   657   Ek Madde 1

                Madde 2               Ek Madde             Madde 3               Ek Madde 3

                Madde 4               Ek Madde 4

                Madde 5               Ek Madde 5

    05.12.1968   1069      Ek Madde 1   14.07.1965   657   Ek Madde 6

                Ek Madde 2            Ek Madde 7

    31.07.1970   1327      Ek Madde 1   14.07.1965   657   Ek Madde 8

                Ek Madde 2            Ek Madde 9

                Ek Madde 3            Ek Madde 10

                Ek Madde 4            Ek Madde 11

                Madde 92            Ek Madde 12

                Madde 93            Ek Madde 13

    15.05.1975   1897      Madde 3      14.07.1965   657   Ek Madde 14

                Madde 4               Ek Madde 15

                Madde 5               Ek Madde 16

                Madde 6               Ek Madde 17

    20.02.1979   2183      Madde 2      14.07.1965   657   Ek Madde 18

    12.05.1982   2670      Ek Madde 1   14.07.1965   657   Ek Madde 19

                Ek Madde 2            Ek Madde 20

                Ek Madde 3            Ek Madde 21

    30.12.1982   2771      Madde 10    14.07.1965   657   Ek Madde 22

    26.06.1984   KHK/241   Madde 35    14.07.1965   657   Ek Madde 23

                Madde 36            Ek Madde 24

                Madde 38            Ek Madde 25

                Madde 39            Ek Madde 26

    29.11.1984   KHK/243   Madde 55   14.07.1965   657   Ek Madde 27

    18.05.1987   KHK/281   Madde 6      14.07.1965   657   Ek Madde 28

                Madde 7               Ek Madde 29

    30.12.1987    KHK/306   Madde 4      14.07.1965   657   Ek Madde 30

    25.07.1967   920      Ek Madde   14.07.1966   772   Ek Madde 1

    02.03.1988   3414      Madde 1      20.07.1960   775   Ek Madde 2

                Madde 2               Ek Madde 3

    16.10.1981   2534      Ek Madde   21.02.1967   832   Ek Madde 1

    07.03.1985   3162      Ek Madde 1   21.02.1967   832   Ek Madde 2

                Ek Madde 2            Ek Madde 3

                Ek Madde 3            Ek Madde 4

    02.07.1951   5802      Madde 1   2   07.07.1967   926   Ek Madde 21

    31.07.1970   1323      Madde 18   27.07.1967   926   Ek Madde 22

    13.11.1969   1189      Madde 3      23.01.1968   991   Ek Madde 3

                Madde 5               Ek Madde 4

    28.05.1986   3291      Madde 17   09.05.1969   1177   Ek Madde 1

                (fıkra üç)               

    06.12.1984   3098      Ek Madde   14.01.1970   1211   Ek Madde 1

    29.11.1984   3089      Ek Madde   29.07.1970   1318   Ek Madde 1

    15.05.1986   3288      Madde 8      22.03.1971   1380   Ek Madde 1

                Madde 9               Ek Madde 2

    22.02.1979   2184      Ek Madde   25.08.1971   1475   Ek Madde 1

    05.05.1981   2457      Ek Madde   25.08.1971   1475   Ek Madde 2

    15.11.1984   3080      Madde 6      05.05.1972   1587   Ek Madde 5

    25.12.1981   2568      Madde 4      04.07.1972   1602   Ek Madde 1

    27.10.1981   2546      Ek Madde   20.03.1981   2431   Ek Madde 1

    23.05.1984   3009      Madde 14   20.11.1981   2560   Ek Madde 4

    05.06.1986   3305      Ek Madde 4   20.11.1981   2560   Ek Madde 5

                Ek Madde 5            Ek Madde 6

    09.11.1983   2947      Madde 2      17.06.1982   2684   Ek Madde 1

    12.03.1985   3164       Ek Madde   04.02.1983   2797   Ek Madde 1      

    18.06.1987   3389      Madde 11   28.03.1983   2809    Ek Madde 1      

                Ek Madde            Ek Madde 2      

    27.06.1984   3032       Ek Madde   22.04.1983   2820   Ek Madde 1      

    21.05.1987   3370       Ek Madde 1   22.04.1983   2820   Ek Madde 2      

                Ek Madde 2            Ek Madde 3      

    28.08.1983   2882       Ek Madde   05.05.1983   2821   Ek Madde 1      

    03.06.1986   3299       Ek Madde   05.05.1983   2822   Ek Madde 1      

    17.06.1987   3386       Ek Madde   21.07.1983   2863   Ek Madde 1      

    04.06.1986   3301       Ek Madde   09.08.1983   2872   Ek Madde 1      

    14.11.1984   3076       Ek Madde   25.10.1983   2935   Ek Madde 1      

    18.05.1987   3366      Madde 11   24.02.1984   2981   Ek Madde 5

                      GEÇİCİ MADDENİN

    GEÇİCİ MADDE EKLEYEN KANUNUN    EKLENDİĞİ ANA KANUNUN

             Geçici             Geçici Maddenin   

    Tarihi:     Numarası:    Madde No:       Tarihi:     Numarası:   Yeni No   :   

    22.04.1925   657   Maddei Muvakkate   22.04.1925   657   Geçici Madde 1   

    02.01.1961    203   Geçici Madde      22.04.1925   657   Geçici Madde 2   

    17.05.1961   303   Geçici Madde      21.06.1927   1111   Geçici Madde 24   

    03.04.1930   1580   Muvakkat Madde      03.04.1930   1580   Geçici Madde 1   

    09.07.1953   6124   Muvakkat Madde      03.04.1930   1580   Geçici Madde 2   

    02.12.1960   150   Geçici Madde      03.04.1930   1580   Geçici Madde 3   

    22.05.1930   1632   Muvakkat Madde      22.05.1930   1632   Geçici Madde 1   

    10.06.1930   1702   Muvakkat Madde      10.06.1930   1702   Geçici Madde 1   

    21.05.1955   6621   Muvakkat Madde      26.03.1931   1782   Geçici Madde 1   

    07.01.1932   1918   Muvakkat Madde      07.01.1932   1918   Geçici Madde 1   

    09.06.1932   2004   Muvakkat Madde      09.06.1932   2004   Geçici Madde 1   

    12.06.1933    2313   Muvakkat Madde      12.06.1933   2313   Geçici Madde 1   

    05.07.1934   2582   Muvakkat Madde      05.07.1934   2582   Geçici Madde 1   

    22.12.1934   2644   Muvakkat Madde      22.12.1934   2644   Geçici Madde 1   

    05.06.1935   2762   Muvakkat Madde      05.06.1935   2762   Geçici Madde 1   

    07.02.1958   7075   Muvakkat Madde      07.06.1935   2767   Geçici Madde 1   

    09.10.1935    2825   Muvakkat Madde      09.10.1935   2825   Geçici Madde 1   

    27.11.1935   2852   Muvakkat Madde      27.11.1935   2852   Geçici Madde 1   

    08.06.1936   3007   Muvakkat Madde      08.06.1936   3007   Geçici Madde 1   

    11.06.1936    3039   Muvakkat Madde      11.06.1936   3039   Geçici Madde 1   

    12.06.1936    3054   Muvakkat Madde      12.06.1936   3054   Geçici Madde 1   

    11.12.1936   3078   Muvakkat Madde      11.12.1936   3078   Geçici Madde 1   

    19.04.1937    3153   Muvakkat Madde      19.4.1937   3153   Geçici Madde 1   

    08.08.1961   342   Geçici Madde       14.06.1937   3201   Geçici Madde 6   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 7   

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 8   

    28.12.1972   1649   Geçici Madde       14.06.1937   3201   Geçici Madde 9   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 10   

    19.02.1980   2261   Geçici Madde       14.06.1937   3201   Geçici Madde 11   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 12   

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 13

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 14

    01.04. 1981   2445   Geçici Madde      04.06.1937   3201   Geçici Madde 15

    11.06.1937   3242   Geçici Madde      11.06.1937   3242   Geçici Madde 1   

    17.06.1938   3458   Muvakkat Madde      17.06.1938   3458   Geçici Madde 1   

    24.06.1938   3488   Muvakkat Madde      24.06.1938   3488   Geçici Madde 1   

    29.06.1938   3533   Muvakkat Madde      29.06.1938   3533   Geçici Madde 1   

    30.12.1981   2570   Geçici Madde       29.06.1938   3533   Geçici Madde 2   

    26.06.1939   3653   Muvakkat Madde      26.06.1939   3653   Geçici Madde 1   

    30.05.1940   3867   Muvakkat Madde      30.05.1940   3867   Geçici Madde 1   

    18.12.1940   3944   Muvakkat Madde      18.12.1940   3944   Geçici Madde 1   

    11.08.1941   4104   Muvakkat Madde      11.08.1941   4104   Geçici Madde 1   

    10.04.1944   4541   Muvakkat Madde      10.04.1944   4541   Geçici Madde 1   

    18.07.1944   4626   Muvakkat Madde      18.07.1944   4626   Geçici Madde 1   

    28.05.1965   618G   Geçici Madde       13.06.1945   4759   Geçici Madde 9   

    23.06.1981   2480   Geçici Madde       13.06.1945   4759   Geçici Madde 10

    14.10.1983   2921   Geçici Madde 1      13.06.1945   4759   Geçici Madde 11

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 12

    25.06.1945   4768   Geçici Madde      25.06.1945   4768   Geçici Madde 1   

    09.07.1945    4792   Geçici Madde      09.07.1945   4792   Geçici Madde 1   

    28.06.1978   2158   Geçici Madde 1      09.07.1945   4792   Geçici Madde 2   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 3   

    26.03.1982   2645   Geçici Madde      09.07.1945   4792   Geçici Madde 4   

    04.06.1986   3300   Geçici Madde 1      09.07.1945   4792   Geçici Madde 5   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 6   

    21.01.1946   4837   Geçici Madde      21.01.1946   4837   Geçici Madde 1   

    10.06.1946   4922   Geçici Madde      10.06.1946   4922   Geçici Madde 1   

    30.05.1949   5401   Geçici Madde      30.05.1949   5401   Geçici Madde 1   

    07.04.1965   575   Geçici Madde      30.05.1949   5401   Geçici Madde 2   

    19.09.1963   335   Geçici Madde      08.06.1949   5434   Geçici Madde 112

    18.06.1964   478   Geçici Madde 1       08.06.1949   5434   Geçici Madde 113

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 114

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 115

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 116

             Geçici Madde 5               Geçici Madde 117

             Geçici Madde 6               Geçici Madde 118

    23.02.1965   545   Geçici Madde       08.06.1949   5434   Geçici Madde 119

    15.07.1965   670   Geçici Madde      08.06.1949   5434   Geçici Madde 120

    07.02.1969   1101   Geçici Madde 1       08.06.1949   5434   Geçici Madde 121

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 122

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 123

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 124

             Geçici Madde 5               Geçici Madde 125

             Geçici Madde 6               Geçici Madde 126

             Geçici Madde 7               Geçici Madde 127

             Geçici Madde 8               Geçici Madde 128

             Geçici Madde 9               Geçici Madde 129

    02.03.1970   1239   Geçici Madde      08.06.1949   5434   Geçici Madde 130

    01.03.1971   1377   Geçici Madde 1       08.06.1949   5434   Geçici Madde 131

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 132

    08.07.1971   1425   Geçici Madde 1      08.06.1949   5434   Geçici Madde 133

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 134

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 135

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 136

             Geçici Madde 5               Geçici Madde 137

             Geçici Madde 6               Geçici Madde 138

             Geçici Madde 7               Geçici Madde 139

             Geçici Madde 8               Geçici Madde 140

             Geçici Madde 9               Geçici Madde 141

             Geçici Madde 10               Geçici Madde 142

             Geçici Madde 11               Geçici Madde 143

             Geçici Madde 12               Geçici Madde 144

             Geçici Madde 13               Geçici Madde 145

             Geçici Madde 14               Geçici Madde 146

             Geçici Madde 15               Geçici Madde 147

             Geçici Madde 16               Geçici Madde 148

             Geçici Madde 17               Geçici Madde 149

             Geçici Madde 18               Geçici Madde 150

             Geçici Madde 19               Geçici Madde 151

             Geçici Madde 20               Geçici Madde152

             Geçici Madde 21               Geçici Madde153

             Geçici Madde 22               Geçici Madde154

             Geçici Madde 23               Geçici Madde155

             Geçici Madde 24               Geçici Madde156

             Geçici Madde 25               Geçici Madde157

    02.06.1972   1592   Geçici Madde 1      08.06.1949   5434   Geçici Madde158

             Geçici Madde 2               Geçici Madde159

             Geçici Madde 3               Geçici Madde160

    22.09.1972   1623   Geçici Madde 1      08.06.1949   5434   Geçici Madde161

             Geçici Madde 2                Geçici Madde162

             Geçici Madde 3               Geçici Madde163

             Geçici Madde 4               Geçici Madde164

    26.06.1973   1782   Geçici Madde      08.06.1949   5434   Geçici Madde165

    18.03.1976   1976   Geçici Madde 1      08.06.1949   5434   Geçici Madde166

             Geçici Madde 2               Geçici Madde167

    01.06.1976   2013   Geçici Madde 1      08.06.1949   5434   Geçici Madde168

    15.06.1978   2149   Geçici Madde      08.06.1949   5434   Geçici Madde169

    29.06.1978   2168   Geçici Madde 1      08.06.1949   5434   Geçici Madde170

             Geçici Madde 2                Geçici Madde171

    13.11.1981   2559   Geçici Madde 1      08.06.1949   5434   Geçici Madde172

             Geçici Madde 2               Geçici Madde173

    23.09.1983   2898   Geçici Madde 1      08.06.1949   5434   Geçici Madde174

             Geçici Madde 2               Geçici Madde175

    14.03.1985   3166   Geçici Madde 1      08.06.1949   5434   Geçici Madde176

             Geçici Madde 2                Geçici Madde177

    07.05.1986   3284   Geçici Madde 1      08.06.1949   5434   Geçici Madde178

             Geçici Madde 2                Geçici Madde179

             Geçici Madde 3                Geçici Madde180

             Geçici Madde 4                Geçici Madde181

             Geçici Madde 5                Geçici Madde182

             Geçici Madde 6                Geçici Madde183

             Geçici Madde 7                Geçici Madde184

             Geçici Madde 8                Geçici Madde185

             Geçici Madde 9                Geçici Madde186

             Geçici Madde 10               Geçici Madde187

             Geçici Madde 11               Geçici Madde188

             Geçici Madde 12               Geçici Madde189

             Geçici Madde 13               Geçici Madde190

             Geçici Madde 14               Geçici Madde191

             Geçici Madde 15               Geçici Madde192

    17.04.1986   3277   Geçici Madde 1      08.03.1950    5590   Geçici Madde 9   

             Geçici Madde 2                Geçici Madde 10

             Geçici Madde 3                Geçici Madde 11

             Geçici Madde 4                Geçici Madde 12

             Geçici Madde 5                Geçici Madde 13

    11.05.1976   2009   Geçici madde      15.07.1950   5682   Geçici Madde 1   

    23.05.1951   5775   Geçici Madde      23.05.1951   5775   Geçici Madde 1   

    25.06.1973   1761   Geçici Madde      13.06.1952   5953   Geçici Madde 4   

    11.02.1957   6909   Muvakkat Madde      23.01.1953   6023   Geçici Madde 5   

    10.06.1957   7000   Muvakkat Madde      10.07.1953   6132   Geçici Madde 1   

    03.04.1986   3272   Geçici Madde      11.01.1954   6219   Geçici Madde 3   

    27.01.1954   6236   Geçici Madde      27.01.1954   6236   Geçici Madde 1   

    11.12.1981   2562   Geçici Madde 1      10.02.1954   6245   Geçici Madde 3   

    15.02.1954   6269   Geçici Madde      15.02.1954   6269   Geçici Madde 1   

    25.02.1954   6283   Geçici Madde      25.02.1954   6283   Geçici Madde 1   

    30.03.1955   6529   Muvakkat Madde      30.03.1955   6529   Geçici Madde 1   

    11.10.1983   2912   Geçici Madde      18.05.1955   6570   Geçici Madde 3   

    15.01.1985   3151   Geçici Madde      18.05.1955   6570   Geçici Madde 4   

    25.01.1956   6643   Muvakkat Madde      25.01.1956   6643   Geçici Madde 1   

    08.01.1985   3145   Geçici Madde      25.01.1956   6643   Geçici Madde 2   

    15.02.1956   6660   Muvakkat Madde      15.02.1956   6660   Geçici Madde 1   

    15.02.1956   6664   Muvakkat Madde      15.02.1956   6664   Geçici Madde 1   

    04.07.1956   6772   Muvakkat Madde      04.07.1956   6772   Geçici Madde 1   

    17.04.1957   6948   Muvakkat Madde      17.04.1957   6948   Geçici Madde 1   

    10.09.1957   7044   Muvakkat Madde      10.09.1957   7044   Geçici Madde 1   

    25.06.1958   7163   Muvakkat Madde      25.06.1958   7163   Geçici Madde 1   

    29.04.1959   7258   Muvakkat Madde      29.04.1959   7258   Geçici Madde 1   

    13.07.1984   3040   Geçici Madde      29.04.1958   7258   Geçici Madde 2   

    08.06.1959   7336   Muvakkat Madde      08.06.1959   7336   Geçici Madde 1   

    29.07.1970   1318   Geçici Madde       18.06.1959   7338   Geçici Madde 3   

    06.05.1960   7471   Muvakkat Madde      06.05.1960   7471   Geçici Madde 1   

    06.05.1960   7472   Muvakkat Madde      06.05.1960   7472   Geçici Madde 1   

    20.07.1960   37   Geçici Madde      20.07.1960    37   Geçici Madde 1   

    12.08.1960   57   Geçici Madde      12.08.1960    57   Geçici Madde 1   

    24.10.1960   108   Geçici Madde      24.10.1960   108   Geçici Madde 1   

    18.11.1960   132   Geçici Madde      18.11.1960   132   Geçici Madde 1   

    17.04.1981   2449   Geçici Madde      18.11.1960   132   Geçici Madde 2   

    16.05.1985   3205   Geçici Madde 1      18.11.1960   132   Geçici Madde 3   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 4   

    16.12.1960   167   Geçici Madde      16.12.1960   167   Geçici Madde 1   

    16.12.1960   168   Geçici Madde      16.12.1960   168   Geçici Madde 1   

    22.12.1960   170   Geçici Madde      22.12.1960   170   Geçici Madde 1   

    27.12.1960   182   Geçici Madde      27.12.1960   182   Geçici Madde 1   

    04.01.1961   209   Geçici Madde      04.01.1961   209   Geçici Madde 1   

    08.05.1969   1175   Geçici Madde      05.01.1961   224   Geçici Madde 4   

    20.04.1961   297   Geçici Madde      20.04.1961   297   Geçici Madde 1   

    17.07.1972   1611   Geçici Madde 1      26.10.1963   357   Geçici Madde 3   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 4   

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 5   

    16.01.1964   378   Geçici Madde      16.01.1964   378   Geçici Madde 1   

    14.07.1964   500   Geçici Madde      14.07.1964   500   Geçici Madde 1   

    10.06.1975   1908   Geçici Madde 1      14.07.1964   500   Gecici Madde 2   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 3   

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 4   

    23.10.1969   1186   Geçici Madde 1      17.07.1964   506   Geçici Madde 23   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 24   

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 25   

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 26   

             Geçici Madde 5               Geçici Madde 27   

    07.03.1973   1698   Geçici Madde 1      17.07.1964   506   Geçici Madde 28   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 29   

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 30   

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 31   

    21.06.1973   1753   Geçici Madde 1      17.07.1964   506   Geçici Madde 32   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 33   

    16.06.1975   1912   Geçici Madde 1      17.07.1964   506   Geçici Madde 34   

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 35   

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 36   

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 37   

             Geçici Madde 5               Geçici Madde 38

             Geçici Madde 6               Geçici Madde 39

             Geçici Madde 7               Geçici Madde 40

    11.05.1976   1992   Geçici Madde       17.07.1964    506   Geçici Madde 41

    11.08.1977   2098   Geçici Madde 1      17.07.1964    506   Geçici Madde 42

    11.08.1977   2099   Geçici Madde       17.07.1964    506   Geçici Madde 43

    29.06.1978   2167   Geçici Madde 1      17.07.1964    506   Geçici Madde 44

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 45

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 46

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 47

             Geçici Madde 5               Geçici Madde 48

             Geçici Madde 6               Geçici Madde 49

    06.03.1981   2422   Geçici Madde 1      17.07.1964    506   Geçici Madde 50

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 51

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 52

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 53

    11.12.1981   2564   Geçici Madde 1      17.07.1964    506   Geçici Madde 54

    24.10.1983   2934   Geçici Madde 1      17.07.1964    506   Geçici Madde 55

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 56

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 57

    17.11.1983   2959   Geçici Madde 1      17.07.1964    506   Geçici Madde 58

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 59

    20.03.1985   3168   Geçici Madde 1      17.07.1964    506   Geçici Madde 60

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 61

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 62

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 63

    24.12.1985   3246   Geçici Madde 1      17.07.1964    506   Geçici Madde 64

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 65

    20.06.1987   3395   Geçici Madde 1      17.07.1964    506   Geçici Madde 66

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 67

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 68

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 69

             Geçici Madde 5               Geçici Madde 70

    04.04.1987   KHK/277Geçici Madde 1      17.07.1964    506   Geçici Madde 71

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 72

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 73

    20.05.1988    KHK/323Geçici Madde       17.07.1964    506   Geçici Madde 74

    03.03.1965   551   Geçici Madde      03.03.1965    551   Geçici Madde 1

    31.03.1965   555   Geçici Madde      31.03.1965    555   Geçici Madde 1

    20.04.1965   581   Geçici Madde      20.04.1965    581   Geçici Madde 1

    08.06.1965   625   Geçici Madde      08.06.1965    625   Geçici Madde 1

    12.05.1982   2670   Geçici Madde 1      14.07.1965    657   Geçici Madde 26

             Geçici Madde 2               Geçici Madde 27

             Geçici Madde 3               Geçici Madde 28

             Geçici Madde 4               Geçici Madde 29

             Geçici Madde 5               Geçici Madde 30

    16.06.1988   KHK/331Geçici Madde       14.07.1965   657   Geçici Madde 31

    07.02.1967   828   Geçici Madde      07.02.1967   828   Geçici Madde 1

    04.07.1975   1926   Geçici Madde       20.04.1967   854   Geçici Madde 1

    13.11.1969   1189   Geçici Madde 1      23.01.1968   991   Geçici Madde 11

             Geçici Madde 2                Geçici Madde 12

             Geçici Madde 3                Geçici Madde 13

             Geçici Madde 4                Geçici Madde 14

             Geçici Madde 5                Geçici Madde 15

             Geçici Madde 6                Geçici Madde 16

    17.03.1969   1135   Geçici Madde       17.03.1969   1135   Geçici Madde 1

    05.05.1976   1988   Geçici Madde 1      17.03.1969   1135   Geçici Madde 2

             Geçici Madde 2                Geçici Madde 3

    24.04.1969   1163   Geçici Madde       24.04.1969   1163   Geçici Madde 1

    08.06.1981   2475   Geçici Madde       24.04.1969   1163   Geçici Madde 2

    25.12.1969   1196   Geçici Madde      25.12.1969   1196   Geçici Madde 1

    25.08.1971   1473   Geçici Madde       25.08.1971   1473   Geçici Madde 1

    04.07.1975   1927   Geçici Madde       25.08.1971   1475   Geçici Madde 5

    22.02.1979   2184   Geçici Madde       25.08.1971   1475   Geçici Madde 6

    05.05.1981   2457   Geçici Madde 1      25.08.1971   1475   Geçici Madde 7

             Geçici Madde 2                Geçici Madde 8

             Geçici Madde 3                Geçici Madde 9

    29.07.1983   2869   Geçici Madde 1      25.08.1971   1475   Geçici Madde 10

             Geçici Madde 2                Geçici Madde 11

    01.02.1977   2032   Geçici Madde      01.02.1977   2032   Geçici Madde 1

    23.04.1981   2451   Geçici Madde      23.04.1981   2451   Geçici Madde 1

    22.07.1981   2495   Geçici Madde      22.07.1981   2495   Geçici Madde 1

    02.10.1981   2531   Geçici Madde      02.10.1981   2531   Geçici Madde 1

    29.02.1984   2984   Geçici Madde       04.11.1981   2547   Geçici Madde 29

    12.08.1986   KHK/260Geçici Madde       04.11.1981   2547   Geçici Madde 30

    06.11.1981   2548   Geçici Madde       06.11.1981   2548   Geçici Madde 1

    23.05.1984   3009   Geçici Madde 1      20.11.1981   2560   Geçici Madde 7

             Geçici Madde 2                Geçici Madde 8

             Geçici Madde 3                Geçici Madde 9

    05.06.1986   3305   Ek Geçici      20.11.1981   2560   Geçici Madde 10

             Madde 4               

    11.08.1982   2698   Geçici Madde       11.08.1982   2698   Geçici Madde 1

    11.08.1982   2699   Geçici Madde       11.08.1982   2699   Geçici Madde 1

    27.06.1984   3032   Geçici Madde 11      22.04.1983   2820   Geçici Madde13

    28.03.1986   3270   Geçici Madde 13      22.04.1983   2820   Geçici Madde14

    21.05.1987   3370   Geçici Madde 14      22.04.1983   2820   Geçici Madde15

    24.05.1983   2827   Geçici Madde      24.05.1983   2827   Geçici Madde1

    10.06.1983   2840   Geçici Madde      10.06.1983   2840   Geçici Madde1

    23.06.1983   2857   Geçici Madde      23.06.1983   2857   Geçici Madde1

    23.06.1983   2860   Geçici Madde      23.06.1983   2860   Geçici Madde1

    25.07.1983   2866   Geçici Madde      25.07.1983   2866   Geçici Madde1

    09.08.1983   2871   Geçici Madde      09.08.1983   2871   Geçici Madde1

    09.08.1983   2872   Geçici Madde      09.08.1983   2872   Geçici Madde1

    09.08.1983   2873   Geçici Madde       09.08.1983   2873   Geçici Madde1

    11.08.1983   2874   Geçici Madde      11.08.1983   2874   Geçici Madde1

    11.10.1983   2913   Geçici Madde      11.10.1983   2913   Geçici Madde1

    12.10.1983   2916   Geçici Madde      12.10.1983   2916   Geçici Madde1

    17.10.1983   2925   Geçici Madde      17.10.1983   2925   Geçici Madde1

    25.10.1983   2935   Geçici Madde      25.10.1983   2935   Geçici Madde1

    04.11.1983   2941   Geçici Madde      04.11.1983   2941   Geçici Madde1

    29.02.1984   2983   Geçici Madde      29.02.1984   2983   Geçici Madde1

    16.05.1984   3007   Geçici Madde      16.05.1984   3007   Geçici Madde1

    01.11.1984   3071   Geçici Madde      01.11.1984   3071   Geçici Madde1

    04.12.1984   3095   Geçici Madde      04.12.1984   3095   Geçici Madde1

    19.03.1985   3167   Geçici Madde      19.03.1985   3167   Geçici Madde1

    18.03.1986   3269   Geçici Madde      18.03.1986   3269   Geçici Madde1

    08.05.1986   3285   Geçici Madde      08.05.1986   3285   Geçici Madde1

    29.05.1986   3294   Geçici Madde      29.05.1986   3294   Geçici Madde1

    05.06.1986   3306   Geçici Madde      05.06.1986   3306   Geçici Madde1

    04.11.1986   3315   Geçici Madde      04.11.1986   3315   Geçici Madde1

    26.03.1987   3335   Geçici Madde      26.03.1987   3335   Geçici Madde1

    12.06.1987   3380   Geçici Madde      12.06.1987   3380   Geçici Madde1

    EK GEÇİCİ MADDE EKLEYEN KANUNUN      EK GEÇİCİ MADDENİN EKLENDİĞİ

                         ANA KANUNUN      

          Ek Geçici            Ek Geçici Maddenin

    Tarihi:     Numarası :   Madde Numarası:    Tarihi:Numarası :      Yeni Numarası:

    12.12.1980   2358   Ek Geçici Madde      08.06.1949   5434   Ek Geçici Madde 4

    24.12.1980   2363   Ek Geçici Madde 1   08.06.1949   5434   Ek Geçici Madde 5

             Ek Geçici Madde 2            Ek Geçici Madde 6

    18.09.1981   2525   Ek Geçici Madde      08.06.1949   5434   Ek Geçici Madde 7

    22.10.1981   2540   Ek Geçici Madde      08.06.1949   5434   Ek Geçici Madde 8

    06.11.1981   2551   Ek Geçici Madde 1   08.06.1949   5434   Ek Geçici Madde 9

             Ek Geçici Madde 2            Ek Geçici Madde 10

             Ek Geçici Madde 3            Ek Geçici Madde 11

             Ek Geçici Madde 4            Ek Geçici Madde 12

             Ek Geçici Madde 5            Ek Geçici Madde 13

             Ek Geçici Madde 6            Ek Geçici Madde 14

    13.11.1981   2559   Ek Geçici Madde 1   08.06.1949   5434   Ek Geçici Madde 15

             Ek Geçici Madde 2            Ek Geçici Madde 16

             Ek Geçici Madde 3            Ek Geçici Madde 17

             Ek Geçici Madde 4            Ek Geçici Madde 18

    28.04.1982   2665   Ek Geçici Madde 1   08.06.1949   5434   Ek Geçici Madde 19

             Ek Geçici Madde 2            Ek Geçici Madde 20

    23.06.1983   2852   Ek Geçici Madde      08.06.1949   5434   Ek Geçici Madde 21

    22.09.1983   2889   Ek Geçici Madde      08.06.1949   5434   Ek Geçici Madde 22

    20.02.1979   2182   Ek Geçici Madde 1   14.07.1965   657   Ek Geçici Madde 55

             Ek Geçici Madde 2            Ek Geçici Madde 56

             Ek Geçici Madde 3            Ek Geçici Madde 57

    26.06.1984   KHK/241Ek Geçici Madde      14.07.1965   657   Ek Geçici Madde 58

    10.12.1982   2762   Ek Geçici Madde      20.04.1967   854   Ek Geçici Madde 1

    17.06.1982   2682   Ek Geçici Madde 5   13.05.1971   1402   Ek Geçici Madde 4

    27.03.1979   2218   Ek Geçici Madde      04.08.1971   1462   Ek Geçici Madde 1

    02.12.1982   2762   Ek Geçici Madde      25.08.1971   1475   Ek Geçici Madde 1

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100