Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

    KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3508

    Kabul Tarihi: 07/12/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/12/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20019

    Madde 1 - Kayseri il Merkezinde;

    a) Ek-1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve Ek-2 sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak üzere Melikgazi,

    b) Ek-3 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve Ek-4 sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak üzere Kocasinan,

    Adlarıyla 2 ilçe ve bu ilçelerin merkezinde aynı adlarla 2 belediye kurulmuştur.

    Madde 2 - Kayseri İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Ambar ve Konaklar Köyleri tüzelkişilikleri kaldırılarak Melikgazi Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.

    Madde 3 - Kayseri İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Cırkalan Köyü tüzelkişiliği kaldırılarak Kocasinan Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.

    Madde 4 - Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Kayseri Belediyesi hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve Kayseri Belediyesi ismi de "Kayseri Büyükşehir Belediyesi" ne dönüşür.

    Madde 5 - Bu Kanunla kurulan Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 6 - Bu Kanunun mali hükümleri 01/01/1989 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Melikgazi ve Kocasinan Belediye Seçimleri, ilk genel mahalli idareler seçimiyle birlikte yapılır.

    Bu seçimlerin sonucuna kadar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 3030 sayılı kanunda yazılı ilçe ve büyükşehir belediyelerine ait yetkileri kullanır, görevleri yürütür.

    Kayseri Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idareler seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni sıfatıyla 3030 sayılı Kanunda yazılı yetkileri kullanır ve görevleri yürütür.

    Yeni kurulan belediyelerin, ilk genel mahalli idareler seçimlerini takiben, teşkilatları tamamlanıncaya kadar, her türlü hizmetleri, ayrıldıkları belediyeler tarafındın yürütülür.

    Bunlar hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici hükümleri kıyasen uygulanır ve koordinasyonu Büyükşehir Belediyesince sağlanır.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunla kurulan ilçelerin belediye sınırları içine alınan köylerin seçilmiş organlarının hukuki varlıkları ilk genel mahalli idareler seçimine kadar devam eder. Bu köylerin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve borçları ile personeli, bağlı oldukları ilçelerde ilk genel mahalli idareler seçimiyle teşekkül edecek ilçe belediyesine devrolunur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100