Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 09/09/1987 TARİH VE 289 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜNE DAİR KANUN

    DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 09/09/1987 TARİH VE 289 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 3472

    Kabul Tarihi: 28/09/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/10/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19949

    Madde 1 - Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin (sözleşmeli statüdeki personel dahil) aylık veya sözleşme ücretleri, ilki 15 Ekim 1987 tarihinde olmak üzere her ayın 15'inde ödenir.

    Aylıklarla birlikte ödenen zam ve tazminatlar, ödenekler, tayın bedeli, yakacak yardımı ile aylıklara ilişkin hükümler dairesinde ödenmesi öngörülen sair hakedişler hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılır.

    Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan "aybaşı" ibareleri "ayın 15'i" olarak uygulanır.

    Madde 2 - Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerle aylıkları yurt dışına transfer edilenler hakkında mevcut uygulamaya devam olunur.

    Madde 3 - İlgililere 15 Aralık/l4 Ocak dönemleri için bu Kanun hükümleri dairesinde yapılacak ödemelerin yarısı ödemenin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydolunur, kalanı ise avans hesaplarına alınarak müteakip mali yıl başında bütçeye gider yazılır.

    Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır.

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun uyarınca birinci maddede belirtilenlere Ekim 1987 ayı başında ve ortasında iki defa ödemede bulunulur ve Ekim 1987 ayı başında yapılan ödemeler dolayısıyla kendilerinden herhangi bir geri ödeme talebinde bulunulmaz.

    4 üncü maddede belirtilenlere Ekim 1987 ayı ortasında yapılacak aylık ücret ödemeleri dolayısıyla kendilerinden kıstelyevm veya herhangi bir sebeple geri ödeme talebinde bulunulmaz.

    Geçici Madde 2 - 12/03/1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 09/04/1987 tarih ve 3347 sayılı Kanunla verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ve kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100