Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

    KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3399

    Kabul Tarihi: 20/06/1987

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/06/1987

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19500

    Madde 1 - Konya il merkezinde;

    a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere ve ek 2 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Karatay,

    b) Ek 3 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 4 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Selçuklu,

    c) Ek 5 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 6 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Meram,

    Adlarıyla 3 ilçe ve bu ilçelerin merkezlerinde aynı adlarla 3 belediye kurulmuştur.

    (Ek fıkra: 10/11/1988 - 3495/1 md.) Meram ilçesine bağlı bulunan; Çiftemerdiven, Tercüman, Zemburi, Mihmandar, Şems, Devle, İçkaraaslan, Babasultan, Kasapsinan, İbnişahin ve Şerefşirin mahalleleri Karatay ilçesine bağlanmışlardır.

    d) (Ek bent: 10/11/1988 - 3495/1 md.) Meram ilçesine bağlı bulunan; Nişantaş, Küçükihsaniye, Babalık, Yenişehir, Tarla, Ferhuniye, Devricedit, Büyükihsaniye, Beyazıt, Hamidiye, Beyhekim ve Özalan mahalleleri Selçuklu ilçesine bağlanmışlardır.

    e) (Ek bent: 10/11/1988 - 3495/1 md.) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Kalenderhane mahallesi Karatay ilçesine, yine Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Dedekorkut mahallesi de Meram ilçesine bağlanmıştır.

    f) (Ek bent: 10/11/1988 - 3495/1 md.) Karatay ilçesine bağlı bulunan Büyükkayacık mahallesi Selçuklu ilçesine bağlanmıştır.

    g) (Ek bent: 10/11/1988 - 3495/1 md.) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan; Ortakonak, Çengilti, Acıdort ve Zincirli köyleri Karatay ilçesine bağlanmıştır.

    Madde 2 - Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Konya Belediyesi hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve Konya Belediyesi ismi de "Konya Büyükşehir Belediyesi"ne dönüşür.

    Madde 3 - Bu Kanunla kurulan Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 4 - Bu Kanunun idari hükümleri yayımı tarihinde, mali hükümleri 01/01/1988 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Karatay, Selçuklu ve Meram Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.

    Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 3030 sayılı Kanunda yazılı Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür.

    Konya Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100