Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇAY KANUNU

    ÇAY KANUNU

    Kanun Numarası: 3092

    Kanun Kabul Tarihi: 04/12/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/12/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18610

    Madde 1 - Çay tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı bu Kanun hükümleri dairesinde serbesttir.

    Gerçek ve tüzelkişiler yaş çay işleme ve çay paketleme fabrikaları kurup, işletebilirler, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticiden satın alabilirler.

    Madde 2 - Çay tarım alanları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu alanlar dışında çay tarımı yapmak yasaktır.

    Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar önceden ruhsatname almak zorundadırlar. Ruhsatname verilmesine dair esaslar ilgili bakanlıkça tespit edilir.

    (Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./438.mad) Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranlara, çaylıkları söktürüldüğü gibi, her dekar için dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Daha küçük alanlar için bu para cezası oranlanarak uygulanır.

    (Ek fıkra: 24/04/2003 - 4854 S.K./5. md.;Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./438.mad) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

    Madde 3 - a) 27/03/1940 tarihli ve 3788, 20/05/1942 tarihli ve 4223, 04/07/1953 tarihli ve 6133 sayılı kanunlar,

    b) 09/02/1340 tarihli ve 407, 07/06/1949 tarihli ve 5433 sayılı kanunların çayla ilgili hükümleri,

    Yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğünden önce ilgili mevzuata göre, Devletle üretici arasında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay ekimi ile ilgili ruhsatlar da geçerlidir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100