Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKAN VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN

    BAŞBAKAN VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3055

    Kabul Tarihi: 09/10/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/10/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18547

    Madde 1 - Başbakana ve Bakanlara, aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verilir.

                                                                                     01/01/1991'den    01/01/1992'den    01/01/1993'den 01/01/1994'den 01/01/1995'den

          İtibaren    İtibaren    İtibaren    İtibaren    İtibaren

          Uygulanacak    Uygulanacak    Uygulanacak    Uygulanacak    Uygulanacak

    UNVANI    Göstergeler    Göstergeler    Göstergeler    Göstergeler    Göstergeler

    Başbakan     3600    4200    4800    5400    6000

    Bakan 2800    3300    3800    4300    5000

    Madde 2 - Birinci maddede yazılı ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir ve bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emeklilik hesabında hiç bir surette dikkate alınmaz, söz konusu ödenekler her ay peşin olarak çekle ödenir.

    Diğer bir bakanlığa vekalet eden bakanlara, bu vekaletleri dolayısıyla ayrıca bir ödenek verilmez.

    Madde 3 - Bu ödenekler ait olduğu bakanlık bütçesinden ödenir.

    Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından bir bakanlığa atananlara, bakanlık temsil ödeneğinden başka, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkındaki Kanunda tesbit edilen miktarda ödenek ve yolluk görevlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yolluk tertiplerinden işe başladıkları tarihten itibaren ödenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları hakkındaki Kanunun diğer hükümleri bu Bakanlar hakkında da uygulanır.

    Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken bakanlığa getirilmiş bulunanlar asli görevlerinden aylıksız izinli sayılırlar. Bunlarla, daha önce emekli hakkı tanınan bir görevde bulunmuş olanların, bakanlıkta geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır . (Ek ibare: 03/11/1991 - KHK - 464/1 md.) Ancak halen emeklilik hakkı tanınan bir görevde bulunanlar ile bu görevlerden emekli olanlardan Anayasanın 114 üncü maddesine göre atananlara 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yeralan tazminat, bu görevlerde enaz iki yıl bulunma şartı aranmaksızın T.C. Emekli Sandığınca ödenir.

    Madde 5 - 24/02/1962 tarih ve 23 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 6 - Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100