Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

23/04/1981 TARİH VE 2451 SAYILI KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN

    23/04/1981 TARİH VE 2451 SAYILI KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası: 2477

    Kabul Tarihi: 23/06/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/06/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17381

    Madde 1 - Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 2451 sayılı Kanunun kapsamına girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarında atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma Bakanlığı ile yargı organları, üniversiteler, akademiler ve mahalli idarelerle kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

    Madde 2 - Aşağıda sayılan kadro yerlerine yapılacak atamalar müşterek kararname ile yapılır. Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur.

    a) Başkan, Başkan Yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri, (Seçimle gelenler hariç)

    b) Daire başkanı (1 ve 2 nci derece),

    c) Müessese müdürü, grup başkanı, (1 ve 2 nci derece)

    d) Genel sekreter,

    e) Müşavir (1 inci derece),

    f) Kurul başkanı (Teftiş, fen, tetkik ve benzeri),

    g) Bölge müdürü (1 ve 2 nci derece).

    Madde 3 - 2 nci maddenin dışında kalan ve ilk dört dereceye giren kadro ve görevlere Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan ve ilgili bakanlar 3 ve 4 üncü derecelerdeki görevlere ilişkin atama yetkilerini ilgili mercilere devredebilirler.

    Madde 4 - 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilmeyen kadro ve görevlere yapılacak atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

    Madde 5 - Bu Kanunun;

    a) Üçüncü maddesi kapsamına girenlerden Bakanlar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve nakilleri müşterek kararla;

    b) Dördüncü maddesi kapsamına girip de 6 ncı dereceye kadar (6 ncı derece dahil) olanlardan Bakanlar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve nakilleri Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile;

    yapılabilir.

    Madde 6 - Bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat kanunları ile özel kanunlarındaki inha, teklif, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin hükümler saklıdır.

    Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 8 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100