Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS OKULLARDA DÖNER SERMAYE KURULMASINA DAİR KANUN

    YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS OKULLARDA DÖNER SERMAYE KURULMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 1607

    Kabul Tarihi: 11/07/1972

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/07/1972

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14251

    Madde 1 - Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hububat sapları örücülüğü, demli ve ağaç işleri ile açılacak diğer meslek dallarında mesleki temrinler yaptırmak ve açılacak kurslarda çevre halkına yukarıda sayılan mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine konulacak ödeneklerden (30 000 000) liraya kadar döner sermaye verilebilir.

    Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile bir katı kadar artırılabilir.

    Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlar ödenmiş sermaye miktarı yukarıda belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut sermayeye eklenir, ödenmiş sermaye miktarı bu limite ulaştıktan sonra karlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere malsandıklarına yatırılır.

    Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsubedilir.

    Özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işletmelerine yardım ve bağışta bulunulabilir.

    Ancak bu yoldan sağlanan gelirler 30 milyon liralık limitle bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.

    Halen mevcut olanlarla yeniden açılacak olan okullardan uygun görülenlere döner sermaye vermeye ve bunların birinden diğerine sermaye aktarmaya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir. Yapılan değişikliklerden Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

    Madde 2 - Her okul müdürü aynı zamanda döner sermaye işletmesinin de müdürü olup yönetim işlerinde tek başına, diğer işlerde saymanla birlikte sorumludur.

    Madde 3 - Döner sermaye ile yapılacak çalışmaların gerektirdiği canlı, cansız demirbaş, hammadde ve malzeme bedelleri ile döner sermaye işlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretleri döner sermayeden ödenir.

    Madde 4 - Döner sermeye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay vizesine tabi değildir. Ancak her çalışma dönemi sonunda düzenlenecek bilançolar, ekleri ve bütün gelir ve gider belgeleri ile birlikte mali yılın bitiminden itibaren 4 aylık bir süre içinde Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

    Döner sermayenin işletilmesine, hesap usullerine, alım, satım, bakım ve onarım işlemlerine ilişkin esaslar Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir.

    Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu kanunu Maliye ve Milli Eğitim Bakanları yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100