Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1325

    Kabul Tarihi: 31/07/1970

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/08/1970

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13572

    KURULUŞ:

    Madde 1 - Milli Savunma Bakanlığı; Bakanlık müsteşarı, yeteri kadar müsteşar yardımcısı ile Başkanlık, daire başkanlıkları ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluşları ihtiva eder.

    Bakanlıkça, Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlenecek bu teşkilat Silahlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

    GÖREV VE YETKİ :

    Madde 2 - Milli Savunma Bakanının görevleri:

    a) Milli Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetlerini,

    b) Silahlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve anaprogramlarına göre:

    (1) Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini,

    (2) Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,

    (3) Harb sanayii hizmetlerini,

    (4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini,

    (5) İnşaat, Emlak, İskan ve Enmrastrüktür hizmetlerini,

    c) Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir.

    PERSONEL İŞLEMLERİ:

    Madde 3 - Silahlı Kuvvetler personel hizmetleri özel kanunlarına göre yürütülür.

    GÖREVLERİN YÜRÜTÜLMESİ:

    Madde 4 - (Değişik madde: 25/04/1972 - 1583/1 md.)

    Milli Savunma Bakanı bu görevleri; müşteşarlık teşkilatı ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları vasıtasiyle yerine getirir.

    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

    Madde 5 - Diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığına verilen görev ve yetkiler ile askeri yargı organları hakkındaki özel kanun hükümleri saklıdır.

    İŞBİRLİĞİ:

    Madde 6 - (Değişik madde: 25/04/1972 - 1583/1 md.)

    Silahlı Kuvvetler hizmetlerinin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi amaciyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve beraberliği içinde çalışır.

    Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuvvet Komutanlıkları, diğer makamlar ve kurumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler.

    Madde 7 - 5398 sayılı Kanun ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME:

    Madde 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100