Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUN

    MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 968

    Kabul Tarihi: 27/01/1927

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1927

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 559

    Madde 1 - İstanbul'da bulunan Milli Matbaa ve şuabatı masarifi için her sene bütçelerine mevzu tahsisat, mütedavil sermaye olarak istimal olunur. Maarif Vekaletinin 1926 senei maliyesi bütçesinin (488) inci faslına mevzu tahsisatın tamamının da mütedavil sermaye şeklinde istimaline mezuniyet verilmiştir.

    Madde 2 - Mütedavil sermaye ile tedvir olunan muamelata mütaallik hesabat her senei maliye nihayetinde katı ve mütedavil sermaye miktarından istimal olunmıyan kısmı senei maliye nihayetinde iptal ve safi temettü bütçeye irat kaydedilir.

    Madde 3 - Mütedavil sermaye sarfiyatı Divanı Muhasebatın vizesine tabi değildir. İşbu sarfiyat hesabatı senei maliyenin hitamında Divanı Muhasebatça rüyet olunur.

    Madde 4 - Bu kanunun sureti tatbikı Maliye ve Maarif Vekaletlerince müştereken tanzim ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik olunacak bir talimatname ile tayin olunur.

    Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 6 - Bu kanunun ahkamını icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100