Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 269

    Kabul Tarihi: 11/07/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/07/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11456

    Madde 1 - (Değişik madde: 25/08/1977 - 2107/1 md.)

    5123 sayılı Kanun gereğince bedelleri ödenmeksizin alınan gemiler dışında kalan ve harp kıymetini kaybedip bir daireye tahsis ve itası lüzumlu bulunmayan harp sefinelerini satmaya, Milli Savunma Bakanlığının istemesi şartıyla, Maliye Bakanı yetkilidir.

    Satılacak gemilerin lüzumlu parçaları sökülüp kullanılmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca alıkonabilir.

    Madde 2 - Bu gemiler, dış memleketlere peşin bedelle satılabileceği gibi, sermayesinin en az yarısı devlete ait kurumlarla bunların aynı nispette iştirakleri ile kurulan kurumlara taksitle de satılabilir.

    Madde 3 - (Değişik madde: 01/11/1983 - 2940/1 md.)

    Satışlardan elde edilecek gelirlerin tamamı bir taraftan her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan bu miktarlar, Deniz Kuvvetleri ihtiyacı olan harp sefineleri veya bunlar için gerekli her türlü silah, teçhizat ve malzemenin satın alınması veya inşasında harcanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde Deniz Kuvvetleri için açılacak özel bir tertibe Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl bütçelerine aynı maksatlarla harcanmak üzere devredilir.

    Madde 4 - Fiilen elde edilerek ödenek kaydolunan meblağlara istinaden gelecek yıllara geçici yüklenmelere girmeye Milli Savunma Bakanı yetkilidir. Ancak, bu suretle bedeli gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağlanacak hususların tamamının karşılığı taahhüdün yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı tutulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt bedelleri, saklı tutulan ödenekten yılı içinde harcanmıyan miktarları 3 üncü maddenin son fıkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle tediye olunur.

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.

    Ek Madde 1 - Bu gemilerden biri veya bir kısmı tahmin edilen bedeli karşılığında; Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarınca teşkil edilecek bir kurul tarafından pazarlık ve değer takdiri yapılmak suretiyle yabancı memleketlerden tedarik edilecek bir gemi ile değiştirilebilir.

    Bu değiştirme için üste para vermek gerektiğinde, 3 üncü maddeye göre, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılan özel bölümden, yetmediği takdirde ilgili diğer tertipten tediye yapılabilir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100