Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA, ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU

    SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA, ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU

    Kanun Numarası: 169

    Kabul Tarihi: 29/01/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/02/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11330

    Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine tahsis edilmiş bulunan askeri bina, kurum, ordu evi, gemi, askeri gazino ve içinde vazife görülen bilümum yerlerin hizmet, vazife ve fenni icaplar gözönüne alınarak aydınlatılmaları ve icabında soğutulmaları ve kış aylarında ısıtılmaları ile fırın, mutfak, hamam, çamaşırhane, bulaşıkhane, kiler, depo gibi yerlerle soğutma araç ve tesisleri için her türlü yakacak sarfiyatı (Milli Savunma Bakanlığınca tesbit edilecek yakacak maddelerinin cins ve hadleri aşılmamak şartiyle ve hakiki ihtiyacı karşılamak üzere) birlik ve kurumlarca tanzim ve üst ikmal kademelerince onaylanacak esaslara göre yapılır.

    Madde 2 - Bu kanunun uygulanmasında kış ayları 1 Kasımdan başlamak ve 31 Martta bitmek üzere beş ay olarak hesabedilir. Ancak sıcak veya soğuk bölgelerde sıhhi ve fenni bir mahzur görülmediği takdirde bu müddetin başlangıç veya bitiş tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından değiştirilerek uzatılıp kısaltılabilir.

    Madde 3 - 12 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanununun 8, 9 ve 10 uncu, 2247 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri ile 6305 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 4 - Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100