Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5683

    Kanun Kabul Tarihi : 03/06/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 09/06/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26547

    MADDE 1 - 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine aşağıdaki (j) ve (k) bentleri eklenmiş ve aşağıdaki daireler aynı Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" bölümüne (11) ve (12) numaralı bentler olarak ilave edilmiştir.

    j) İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı,

    k) Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı,

   

    MMMADDE 2 -181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 17/B maddesi eklenmiştir.

    "İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı:

    MADDE 17/B - İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) İnşaat, onarım, bakım ve bunlara ait kontrol ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.

    b) Mimari proje çalışmalarını yürütmek.

    c) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

    d) İhtiyaç duyulan hastane, sağlık yerleşkesi gibi sağlık tesislerini ve hizmet binalarını, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların devri karşılığında ve/veya bedeli Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırmak.

    MADDE 3 - 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 17/C maddesi eklenmiştir.

    "Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı:

    MADDE 17/C - Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Kanununun ek 7 nci maddesiyle öngörülen iş ve işlemleri yapar."

    MADDE 4 - 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "EK MADDE 7 - Bakanlık, insanî ve teknik yardım amaçlı ve geçici süreli olmak üzere yurt dışında sağlık birimleri kurabilir ve işletebilir.

    Bu amaçla görevlendirilen personele yurt dışındaki görevleri süresince gündelik verilmez. Bunlara gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısını geçmemek üzere unvanları itibarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen tutarda aylık ödeme yapılır."

    MADDE 5 - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

    MADDE 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

    MMMADDE 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100