Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası : 5656

    Kanun Kabul Tarihi : 09/05/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 18/05/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26526

    Madde 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

    "Özyeğin Üniversitesi

    Ek Madde 72 - İstanbul'da Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Özyeğin Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    c) Mühendislik Fakültesinden,

    ç) İletişim Fakültesinden,

    d) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

    e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    İstanbul Aydın Üniversitesi

    Ek Madde 73 - İstanbul'da Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Aydın Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

    ç) Diş Hekimliği Fakültesinden,

    d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

    e) İletişim Fakültesinden,

    f) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

    g) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulundan,

    ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    Acıbadem Üniversitesi

    Ek Madde 74 - İstanbul'da Acıbadem Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Acıbadem Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) Mühendislik Fakültesinden,

    c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    ç) Tıp Fakültesinden,

    d) İletişim Fakültesinden,

    e) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

    f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

    g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    İzmir Üniversitesi

    Ek Madde 75 - İzmir'de Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    c) Mühendislik Fakültesinden,

    ç) Mimarlık Fakültesinden,

    d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

    e) Konservatuvardan,

    f) Meslek Yüksekokulundan,

    g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    İstanbul Arel Üniversitesi

    Ek Madde 76 - İstanbul'da Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Arel Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

    ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

    d) İletişim Fakültesinden,

    e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

    f) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

    g) Meslek Yüksekokulundan,

    ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur."

    Madde 2 - 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 47 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve müteakip bentler teselsül ettirilmiştir.

    " e) Tıp Fakültesi,"

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100