Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5528

    Kanun Kabul Tarihi : 28/06/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 04/07/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26218

    Madde 1- 7/6/2000 tarihli ve 4576 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile geçici 2 nci ve geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ilişkin bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

    Madde 3- 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Ancak bu maddeye göre diş tabibi ve eczacı unvanlarında çalıştırılacak personel merkezî sınav sonuçlarına bakılmaksızın kura ile yerleştirilir." cümlesi; aynı maddenin "ilgili mevzuat dahilinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "nöbet ücreti ödenir ve" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 4- 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "EK Madde 6- Bakanlık, hizmetin yürütülmesi bakımından gerekli gördüğü ilçelerde Sağlık Grup Başkanlıkları oluşturabilir. Bu Başkanlıklara ayrıca kadro tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler, ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür."

    Madde 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

    a) 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine "sağlık müdür yardımcılığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "sağlık grup başkanlığı",

    b) 175 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesine "Ancak," ibaresinden sonra gelmek üzere "sağlık grup başkanlığı",

    ibareleri eklenmiştir.

    Madde 6- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına "yüzde 800'ünü" ibaresinden sonra gelmek üzere "hastane müdürü ile eczacılara yüzde 250'sini ve başhemşirelere yüzde 200'ünü" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100