Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2004 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNU

    2004 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNU

    Kanun Numarası : 5438

    Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26040 Mükerrer

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1- Genel bütçeli dairelerin 2004 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 139.224.734.493.840.000.- lira olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2- Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 108.940.173.550.800.000.- lira olarak gerçekleşmiştir.

    NAZIM GELİR VE GİDER

    Madde 3- 10.964.688.946.350.000.- lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

    DENGE

    Madde 4- 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 30.284.560.943.040.000.- liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 5- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 2.291.362.777.050.000.- liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 6- 2004 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 67.671.207.350.000.- liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 7- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılanlar ile devredilenler dışında kalan 17.972.371.571.100.000.- liralık ödenek iptal edilmiştir.

    DEVLET BORÇLARI

    Madde 8- 2004 yılında Devlet iç ve dış borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları aşağıda gösterilmiştir:

    a- Kısa vadeli Devlet iç borcu 30.272.222.553.100.000.- lira, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu 194.210.700.368.900.000.- lira olmak üzere, toplam 224.482.922.922.000.000.- lira Devlet iç borcu,

    b- 92.479.065.993.000.000.- lira Devlet dış borcu,

    c- 9.161.762.744.850.000.- lira Hazine garantili borç,

    mevcuttur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Cetveller 31/12/2005 Tarih 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete'nin basılı nüshasında yer almaktadır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100