Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2003 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNU

    2003 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNU

    Kanun No : 5279

    Kanun Kabul Tarihi : 28/12/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 06/01/2005

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25692 Mükerrer

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 - Genel bütçeli dairelerin 2003 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 139.488.824.423.050.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 98.558.732.547.000.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

    NAZIM GELİR VE GİDER

    Madde 3 - 7.439.236.303.850.000 lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

    DENGE

    Madde 4 - 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 40.930.091.876.050.000 liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 5 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 865.920.910.950.000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 6 - 2003 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 198.387.870.050.000 liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 7 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 6.736.533.822.300.000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

    DEVLET BORÇLARI

    Madde 8 - İç ve dış Devlet borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları, bağlı kesinhesap cetvellerinde gösterildiği üzere;

    a) 2003 yılında 168.973.626.065.150.000 lira orta ve uzun vadeli, 25.413.074.165.200.000 lira kısa vadeli olmak üzere, toplam 194.386.700.230.350.000 lira iç borç,

    b) Konsolide bütçeye dahil kuruluşların yeniden yapılan borç stok tespitinde 1995 yılında 1.983.690.387.470.000 lira, 1996 yılında 3.490.062.245.700.000 lira, 1997 yılında 6.468.582.666.840.000 lira, 1998 yılında 10.154.444.167.570.000 lira, 1999 yılında 18.735.798.351.780.000 lira, 2000 yılında 27.286.553.700.010.000 lira, 2001 yılında 55.970.462.117.860.000 lira, 2002 yılında 93.203.291.886.760.000 lira ve 2003 yılında da 88.824.843.000.650.000 lira dış borç,

    c) 10.095.397.822.550.000 lira Hazine garantili borç,

    Mevcuttur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Cetveller için Resmî Gazeteye bakınız.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100