Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5276

    Kanun Kabul Tarihi : 25/12/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25685

    Madde 1 - Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere, ilişik (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (I) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    (1)SAYILI LİSTE

    KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

    TEŞKİLÂTI : MERKEZ

    (II) SAYILI CETVEL

    İHDAS EDİLEN KADROLAR

    (MESLEK MENSUPLARI)

    SERBESTSERBEST TUTULANTUTULAN

    KADROKADRO KADROKADRO

    UNVANUNVAN DERECEDERECE ADEDİADEDİ ADEDİADEDİ TOPLAMTOPLAM

    ADALET BAŞMÜFETTİŞİADALET BAŞMÜFETTİŞİ 11 1010 -- 1010

    ADALET MÜFETTİŞİADALET MÜFETTİŞİ 11 2525 -- 2525

    ADALET MÜFETTİŞİADALET MÜFETTİŞİ 22 4545 -- 4545

    ADALET MÜFETTİŞİADALET MÜFETTİŞİ 33 2020 -- 2020

    TOPLAMTOPLAM 100100

    100100

    (2) SAYILI LİSTE

    KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

    TEŞKİLÂTI : TAŞRA

    (II) SAYILI CETVEL

    İHDAS EDİLEN KADROLAR

    (MESLEK MENSUPLARI)

    SERBESTSERBEST TUTULANTUTULAN

    KADROKADRO KADROKADRO

    UNVANUNVAN DERECEDERECE ADEDİADEDİ ADEDİADEDİ TOPLAMTOPLAM

    HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 22 250250 -- 250250

    HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 33 450450 -- 450450

    HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 44 450450 -- 450450

    HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 55 650650 -- 650650

    HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 66 450450 -- 450450

    HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 77 350350 -- 350350

    HÂKİM VE SAVCIHÂKİM VE SAVCI 88 400400 -- 400400

    HÂKİMHÂKİM 22 150150 -- 150150

    HÂKİMHÂKİM 33 150150 -- 150150

    HÂKİMHÂKİM 44 150150 -- 150150

    HÂKİMHÂKİM 55 150150 -- 150150

    HÂKİMHÂKİM 66 150150 -- 150150

    HÂKİMHÂKİM 77 125125 -- 125125

    HÂKİMHÂKİM 88 125125 -- 125125

    TOPLAMTOPLAM 40004000

    40004000

    (3) SAYILI LİSTE

    KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

    TEŞKİLÂTI : TAŞRA

    (I) SAYILI CETVEL

    İHDAS EDİLEN KADROLAR

    SERBESTSERBEST TUTULANTUTULAN

    KADROKADRO KADROKADRO

    SINIFSINIF UNVANUNVAN DERECEDERECE ADEDİADEDİ ADEDİADEDİ TOPLAMTOPLAM

    GİHGİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜYAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 44 100100 -- 100100

    GİHGİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜYAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 55 150150 -- 150150

    GİHGİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜYAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 66 100100 -- 100100

    GİHGİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜYAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 77 150150 -- 150150

    GİHGİH HÂKİM ADAYIHÂKİM ADAYI 99 10001000 -- 10001000

    GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 55 10001000 -- 10001000

    GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 66 500500 -- 500500

    GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 77 500500 -- 500500

    GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 88 500500 -- 500500

    GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 99 500500 -- 500500

    GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 1010 600600 -- 600600

    GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 1111 700700 -- 700700

    GİHGİH ZABIT KÂTİBİZABIT KÂTİBİ 1212 700700 -- 700700

    TOPLAMTOPLAM 6 5006 500

    6 5006 500

    (4) SAYILI LİSTE

    (I) SAYILI CETVEL

    İHDAS EDİLEN KADROLAR

    KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

    TEŞKİLÂTI : MERKEZ

    SERBESTSERBEST TUTULANTUTULAN

    KADROKADRO KADROKADRO

    SINIFSINIF UNVANUNVAN DERECEDERECE ADEDİADEDİ ADEDİADEDİ TOPLAMTOPLAM

    THSTHS MÜHENDİSMÜHENDİS 66 55 -- 55

    THSTHS MÜHENDİSMÜHENDİS 77 55 -- 55

    THSTHS MÜHENDİSMÜHENDİS 88 55 -- 55

    GİHGİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV.KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV. 99 2424 -- 2424

    GİHGİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV.KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV. 1010 4040 -- 4040

    GİHGİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV.KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV. 1111 4040 -- 4040

                          TOPLAMTOPLAM 119

    119119

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100