Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4818

    Kabul Tarihi : 27/02/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25040

    Madde 1 - 07/01/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (a) alt bendinin sonundaki "Gümrük ve Tekel Bakanlığınca" ibaresi yürürlükten kaldırılmış; (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) alt bendinin son iki paragrafı birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    b) (2) numaralı bentte belirtilen madde ve eşya;

    (1) Sahipli olarak yakalanmış ise, yüzde otuzu kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, yüzde yetmişi ise mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,

    (2) Sahipsiz olarak yakalanmış ise, müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,

    Müsadirlerin bağlı oldukları bakanlık veya kuruluş bütçelerinin ilgili tertibinden ödenir.

    (2) numaralı bentte belirtilen madde ve eşya, müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde Milli Savunma Bakanlığına teslim edilir.

    Müşterek operasyonlar ile ihbarın birden fazla kuruluşa yapılması durumunda muhbir ve müsadirlere ikramiye ödenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; Adalet ve Maliye bakanlıklarının görüşleri alınarak Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığınca altı ay içinde müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak devam eden işlemler, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki esas ve usullere göre yürütülerek neticelendirilir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımını takip eden ilk mali yılbaşında yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100