Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No: 4766

    Kabul Tarihi : 25/06/2002

    Resmi Gazete Tarihi: 28/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24799

    Madde 1 - 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 39 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde öğretim parasız yatılıdır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları, Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere, 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki yüksek öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.

    a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim, öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar, yönetmelikte gösterilir.

    b) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin aynı meslek ve bilim dallarında eğitim ve öğretim yapan diğer sivil yüksek öğretim kurumları ile eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenir.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Askeri Tıp Fakültesinden mezun olanlar, 11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere sahip olurlar.

    c) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Askeri Tıp Fakültesinden mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler. Lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlara, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır.

    d) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı lisans düzeyindeki yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak Devlet memuru statüsünde istihdam edilenler, öğrenim süreleri kadar mecburi hizmete tâbidirler.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100