Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2000 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU

    2000 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU

    Kanun Numarası: 4727

    Kabul Tarihi: 12/12/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24622 1. Mükerrer

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 - Genel bütçeli idarelerin 2000 Mali Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (46 384 290 611 650 000.-) lira olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (33 040 902 852 750 000.-) lira olarak gerçekleşmiştir.

    NAZIM GELİR VE GİDER

    Madde 3 - (5 749 577 227 540 000.-) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

    DENGE

    Madde 4 - 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında (13 343 387 758 900 000.-) liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 5 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (261 441 302 790 000.-) liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 6 - 2000 Mali Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (273 102 727 970 000.-) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 7 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan (2 693 468 326 028 000.-) liralık ödenek iptal edilmiştir.

    DEVLET BORÇLARI

    Madde 8 - Bağlı, Devlet borçları uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı gösterildiği üzere 31.12.2000 tarihi itibariyle: (34 362 937 488 520 000.-) lira orta ve uzun vadeli, (2 057 683 285 430 000.-) lira kısa vadeli olmak üzere, toplam (36 420 620 773 950 000.-) lira iç borç mevcuttur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100