Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE 4306 VE 4481 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

    MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE 4306 VE 4481 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 4605

    Kabul Tarihi: 23/11/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/11/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24246 (Mükerrer)

    Madde 1 - 18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 2 - 29/07/1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 3 - 1318 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 4 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b/ii) alt bendinin değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 5 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici madde eklenesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 6 - 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 7 - 03/06/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici madde eklenmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 8 - 16/08/1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24/03/1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin;

    - (A) ve (B) fıkralarında yer alan bir ibarenin değiştirilmesi,

    - (A) fıkrasının (11), (12) ve (13) numaralı bentlerinde yer alan ibarelerin değiştirilmesi,

    - (A) fıkrasının (9) numaralı bendine paragraf eklenmesiyle,

    ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 9 - 26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 10 - 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 11 - 4481 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan ibarenin değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 12 - Bu Kanunun;

    a) 5 inci maddesi 2000 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

    b) 8 inci maddesiyle, 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendine eklenen hüküm 01/01/2001 tarihinde,

    c) 9 uncu maddesi yayımını izleyen günde,

    d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer.

    Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Maliye Bakanlığı, 17/08/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannamelerini bir veya birden fazla beyannamede toplu olarak verdirmeye, bu beyannamelere ilişkin yeni beyanname verme süreleri belirlemeye veya geçici vergi beyannamelerini hiç verdirmemeye yetkilidir. Bu yetki iller, ilçeler veya vergi türleri itibariyle farklı olarak kullanılabilir.

    26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile ek gelir vergisinden muaf tutulanlar, 2000 ve 2001 yılları gelirleri için hayat standardı esasına tabi değildir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100