Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET M. K., HARCIRAH K., BAZI SAĞLIK PER.NİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR K., TAPU VE KADASTRO G. M. KUR. VE GÖR. HK. KHK.NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HK. K., KADASTRO K. İLE GENEL KADRO VE USULÜ HK. KHK.NİN EKİ CETVELLERDE DEĞ. YAPILMASI HAKKINDA KAN

    DEVLET M. K., HARCIRAH K., BAZI SAĞLIK PER.NİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR K., TAPU VE KADASTRO G. M. KUR. VE GÖR. HK. KHK.NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HK. K., KADASTRO K. İLE GENEL KADRO VE USULÜ HK. KHK.NİN EKİ CETVELLERDE DEĞ. YAPILMASI HAKKINDA KAN

    Kanun Numarası: 4576

    Kabul Tarihi: 07/06/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24078

    Madde 1 - Sağlık Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

    Madde 2 - (Mülga madde : 28/06/2006 - 5528 S.K./1.Mad)

    Madde 3 - 21/08/1981 tarihli ve 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanuna Geçici 2 ve 3 üncü maddelerin eklenmesine ilişkin olup yerlerine işlenmiştir.

    Madde 4 - 26/09/1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Ek Madde -2 eklenmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

    Madde 5 - 21/06/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47 nci maddesinin (L) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 6 - 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine, "İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 7 - 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

    a) 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine, "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Tapu ve Kadastro Denetmenleri" ibaresi,

    b) (I) sayılı ek gösterge cetvelinin Genel İdare Hizmetleri bölümünün (h) fıkrasına "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Tapu ve Kadastro Denetmenleri" ibaresi,

    Eklenmiştir.

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 10/07/2003 - 4924 S.K./14. md.)

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde : 28/06/2006 - 5528 S.K./1.Mad)

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Bölge Kontrolörü kadrosuna atanmış ve halen bu kadroda görev yapmakta olanlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın "Tapu ve Kadastro Denetmeni" kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Geçici Madde 4 - (Mülga madde : 28/06/2006 - 5528 S.K./1.Mad)

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EK LİSTELER

    1 SAYILI LİSTE

    (I) SAYILI CETVEL

    KURUMU : SAĞLIK BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI: TAŞRA

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                   Serbest   Tutulan

                   Kadro   Kadro

    Sınıfı   Unvanı            Derecesi   Adedi   Adedi   Toplam

    ------   -------------------------------      --------   -------   -------   ------

    SH   Başasistan         2      100   100

    SH   Başasistan         3      150   150

    SH   Başasistan         4      50   50

    SH   Sosyal Çalışmacı      5      150   150

    SH   Klinik Şef Yardımcısı      2      100   100

    SH   Klinik Şef Yardımcısı      3      67   67

    SH   Uzman (Tab.Uz.T.Gö.)      3      750   750

    SH   Uzman (Tab.Uz.T.Gö.)      4      1 000   1 000

    SH   Uzman (Tab.Uz.T.Gö.)      5      750   750

    SH   Tabip            5      3 000   3 000

    SH   Diş Tabibi         5      700   700

    SH   Biyolog            5      100   100

    SH   Psikolog         5      100   100

    SH   Fizyoterapist         5      200   200

    SH   Eczacı            5      400   400

    SH   Diyetisyen         5      200   200

    SH   Tıbbi Teknolog         4      100   100

    SH   Tıbbi Teknolog         5      200   200

    SH   Hemşire         9      12 000   12 000

    SH   Ebe            9      5 000   5 000

    SH   Sağlık Memuru         9      12 000   12 000

    SH   Diş Protez Teknisyeni      9      400   400

                         -------   ------

    TOPLAM                  37 517   37 517

    2 SAYILI LİSTE

    (I) SAYILI CETVEL

    KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TEŞKİLATI: TAŞRA

    İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

                Serbest   Tutulan

                Kadro   Kadro

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi   Adedi   Adedi   Toplam

    ------   -------------------------------   --------   -------   -------   ------

    GİH   Bölge Kontrolörü      1      8   8

    GİH   Bölge Kontrolörü      2      22   22

    GİH   Bölge Kontrolörü      3      15   15

                      -------   ------

       TOPLAM            45   45

    3 SAYILI LİSTE

    (I) SAYILI CETVEL

    KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TEŞKİLATI: TAŞRA

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                   Serbest   Tutulan

                   Kadro   Kadro

    Sınıfı   Unvanı            Derecesi   Adedi   Adedi   Toplam

    ------   -------------------------------      --------   -------   -------   ------

    GİH   Tapu ve Kadastro Denetmeni   1      1   1

    GİH   Tapu ve Kadastro Denetmeni   3      4   4

    GİH   Tapu ve Kadastro Denetmeni   4      5   5

    GİH   Tapu ve Kadastro Denetmeni   5      5   5

    GİH   Tapu ve Kadastro Denetmen Yard.   7      10   10

    GİH   Tapu ve Kadastro Denetmen Yard.   8      10   10

    GİH   Tapu ve Kadastro Denetmen Yard.   9      10   10

                         -------   ------

          TOPLAM            45   45

    4 SAYILI LİSTE

    (I) SAYILI CETVEL

    KURUMU : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TEŞKİLATI: TAŞRA

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                Serbest   Tutulan

                Kadro   Kadro

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi   Adedi   Adedi   Toplam

    ------   -------------------------------   --------   -------   -------   ------

    GİH   Kor. ve Güv. Görevlisi   11      136   136

                      -------   ------

       TOPLAM            136   136

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100