Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

SEÇİMLERLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 21 İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE BİRLİKTE YAPILACAK MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ HAKKINDA KANUN

    SEÇİMLERLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 21 İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE BİRLİKTE YAPILACAK MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 4381

    Kabul Tarihi : 31/07/1998

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 02/08/1998

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23421

    Madde 1 - 18 Nisan 1999 Pazar günü birlikte yapılacak olan 21 inci Dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başlangıç tarihi 04 Ocak 1999'dur.

    298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrasında seçime katılacak siyasi partilerin tespit ve ilan tarihi 04 Ocak 1999 günüdür.

    Madde 2 - 18 Nisan 1999 günü yapılacak seçimlerde aday olabilmek için Kanunen istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenler 11 Ocak 1999 günü mesai bitimine kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça aday olamazlar ve aday gösterilemezler.

    Madde 3 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (18/01/1984 tarih ve 2972 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (22/04/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun 37 nci maddesine fıkra eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 18 Nisan 1999 tarihine kadar olan süre içinde siyasi partilerin tüzüklerinde gerekli düzenleme ve değişiklik yapma yetkisi partilerin merkezdeki yetkili karar organlarına aittir.

    Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Birlikte yapılmasına karar verilen 21 inci Dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, seçim ve sandık kurullarına Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilerden ve grubu bulunmamakla birlikte son genel seçimlerde o yerde en çok oy alan partiden birer üye alınır. Bu Kanunun yayımı tarihini takipp eden bir ay içinde yukarıdaki esaslara göre ilçe seçim kurulları yeniden oluşturulur.

    Geçici Madde 2 - 21 inci Dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde propaganda amacıyla bayrak, flama ve benzeri malzemeler, cadde, sokak ve mahallelere asılamaz. Siyasi parti teşkilat binalarının önleri ile sadece miting süresince miting yapılan meydanlar bu hükmün dışındadır. Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

    Geçici Madde 3 - Seçim sonuçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.

    Geçici Madde 4 - Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliliği bulunduğu halde 21 inci Dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerine hukuki veya fiili mazeretleri olmaksızın katılmayanlara 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunun 63 üncü maddesinde gösterilen para cezası beş milyon lira olarak uygulanır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100