Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

RUMELİ DEMİRYOLLARI İŞLETME NİZAMNAMESİNİN ZIYA VE HASAR TAZMİNATINA MÜTEALLİK BİRİNCİ BAB 29, 37, 42 VE İKİNCİ BAB 20 NCİ MADDELERİNDEKİ HADLERİN TADİLİNE DAİR KANUN (OSMANLI)

    RUMELİ DEMİRYOLLARI İŞLETME NİZAMNAMESİNİN ZIYA VE HASAR TAZMİNATINA MÜTEALLİK BİRİNCİ BAB 29, 37, 42 VE İKİNCİ BAB 20 NCİ MADDELERİNDEKİ HADLERİN TADİLİNE DAİR KANUN (OSMANLI)

    Kanun Numarası: 3259

    Kabul Tarihi: 14/06/1937

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1937

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3639

    Madde 1 - 1042 numaralı Kanunun 4üncü muvakkat maddesile meriyeti kabul edilmiş olan Rumeli Demiryolları İşletme Nizamnamesinin birinci bab 29, 37, 42 ve ikinci bab 20nci maddelerinde zıya ve hasara uğrıyan bagaj, eşya ve hayvanay bedellerine mukabil verilecek tazminat için tespit edilen azami hadler on (10) misline iblağ edilmiştir.

    (Ek fıkra: 25/12/1942 - 4341/1 md.) Ancak aşağıdaki yazılı munzam ücret verilmek şartiyle malın demiryollarına tesliminde gönderem tarafından malın hakiki değerini geçmemek üzere beyan edilen kıymetin tazmini istenebilir.

    Bu takdride:

    A) Malın tamamıyla ziyaı veya hasara uğraması halinde beyan edilen kıymet tazminat olarak verilir.

    B) Malın bir kısmı zayi olur veya hasara uğrarsa beyan edilen kıymetten kalan kısma isabet edecek miktar Demiryoları İdaresince tahkik ve tevsik edilerek indirilir ve kalanı verilir.

    (Ek fıkra: 25/12/1942 - 4341/1 md.) Buna mukabil Demiryollar İdaresince alınacak bu munzam ücret her 10 kilometre ve kesri için beyan edilen kıymetin on binde birini geçemez.

    (Ek fıkra: 25/12/1942 - 4341/1 md.) Şu kadar ki, her muameleden alınacak munzam ücret otuz kuruşyan aşağı olamaz.

    Madde 2 - Birinci maddede yazılı tazminat emsali Türkiye dahilindeki bütün demiryollarrında tatbik olunur.

    Madde 3 - Bu kanun neşir tarihinden muteberdir.

    Madde 4 - Bu kanun hükümlerini icraya Nafıa Vekili memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100