Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HİZMET VE SEYİS ERLERİ HAKKINDA KANUN

    HİZMET VE SEYİS ERLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 182

    Kabul Tarihi: 27/12/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/01/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10696

    Madde 1 - Teğmenden Mareşale (Büyükamirale) kadar her subaya barışta ve savaşta birer hizmet eri verilir.

    Madde 2 - Birinci Madde gereğince hizmet eri almak hakkını haiz olan subaylardan, hizmet eri kullanılmıyacak bölgelerde bulunanlara, bu haklarına karşılık her ay peşin olarak (200) lira, hizmet eri tazminatı ödenir.

    Hangi mahrumiyet bölgelerinde hizmet eri kullanılabileceği, her mali yıl başında Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığının teklifleri üzerine Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tayin ve tesbit olunur. Bu bölgelerdeki subaylar hizmet eri kullanmağa devam ederler, bunlara ayrıca hizmet eri tazminatı ödenmez.

    Ancak bu bölgelerde hizmet eri kullanmak istemiyen subaylara, mali yıl başından evvel dilekçe ile müracaat ettikleri takdirde hizmet eri tazminatı aynen ödenir.

    Madde 3 - Kadrosu itibariyle ata binmek hakkına sahip olan subaylara zati binekleri için ayrıca bir seyis eri verilir.

    Hizmet ve seyis erlerinin ne şekilde kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olunur.

    Madde 4 - İkinci Madde gereğince ödenen tazminat vergiye tabi değildir, borç için haczolunamaz.

    Madde 5 - 203 sayılı Emirber ve Seyis Neferleri Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun birinci ve üçüncü Maddelerini değiştiren 1600 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 6 - Bu kanun 31 Aralık 1960 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden ilk 15 gün içerisinde, 2 nci Madde gereğince 1960 mali yılı için hangi mahrumiyet bölgelerinde hizmet eri kullanılabileceği ilgili Bakanlıklarca tesbit olunur.

    Bu kanunun gerektirdiği ödenekler 1960 mali yılı için Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine Maliye Bakanı tarafından kaydedilecek tahsisattan ödenir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100