Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Çekten Cayma Kaldırıldı

5838 sayılı Kanun Resmi Gazete'nin 28 Şubat 2009 tarihli 27155 (Mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kanun'un 18'inci maddesiyle,

 

          3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

           

            'GEÇİCİ MADDE 2' : '31 Aralık 2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.'

             

            Kanun'un 32. maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendiile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93'üncü maddesinin birinci fıkrasına, - Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.- ibaresi eklenmiştir. (BU MADDEYLE EMEKLİ MAAŞI HACİZLERİ KALDIRILMIŞTIR)

           

            Kanun'un 32. maddesinin 14 numaralı fıkrası ile Nufus Hizmetleri Kanunu'nun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 'kurumların' ibaresi -kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların- şeklinde değiştirilmiştir. (BU HÜKÜMLE BANKALAR KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİNİ KULLANABİLECEKTİR)

 

          Kanun'un 32. maddesinin 19 numaralı fıkrası ile 'Çekten caymayı düzenleyen 29 Haziran 1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrası' yürürlükten kaldırılmıştır.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100