Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilgileri

İŞ VE SOSYAL SİGORTA KONULARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

- Sigorta Primine Tabi Tavan ve Taban Ücretler
- Prime tabi olmayan sosyal yardımlar
- Asgari Ücret
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- İşsizlik Sigortası Primi
- Bağ-Kur Primleri
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Kuruma Bildirim ve Ödeme Süreleri


SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (506 sayılı Kanun/Md:78)

______Dönemi_________ _Tavan Ücret________Taban Ücret (TL/YTL)
01.04.2003-30.06.2003 ........1.965.499.800 ........... 393.099.960 TL
01.07.2003-31.12.2003........ 2.290.079.100............ 458.015.820 TL
01.01.2004-30.06.2004 ........2.748.150.000............ 549.630.000 TL
01.07.2004-31.12.2004 ........2.886.975.000............ 444.150.000 TL
01.01.2005-31.12.2005................3.176,70.......... .........488,70 YTL
01.01.2006-31.12.2006................3.451,50 ...................531,00 YTL
01.01.2007-30.06.2007................3.656,40 ...................562,50 YTL
01.07.2007-31.12.2007................3.802,50.......... .........585,00 YTL
01.01.2008-30.06.2008................3.954,60.......... .........608,40 YTL
01.07.2008-31.12.2008................4.151,55.......... .........638,70 YTL

AÇIKLAMALAR
1- SSK'ya tabi aylık bürüt ücret;
a) Sigortanın tabanı ile tavanı arasında ise, alınan ücret üzerinden,
b) Sigortanın tavanından yüksek ise, sigortanın tavanından,
c) Sigortanın tabanından düşük ise, sigortanın tabanından
prim hesap edilir.

2- Aylık ücretler 30'a bölündüğünde günlük ücretler bulunur.

3- Sosyal güvenlik destek primi % 30 dur.(22.5 işveren + 7.5 işçi)

4- 1.8.2004 den itibaren isteğe bağlı sigorta prim oranı % 25 dir.

SSK PRİMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR (506 sayılı Kanun/Md:77)

Dönemler................................Yemek Parası ..........Çocuk Zammı ...........Aile Zammı
..................................................(Günlük)....................(Aylık).....................(Aylık)
01.01.2004 - 30.06.2004...............846.000.................8.460.000...............42.300.000
01.07.2004 - 31.12.2004...............888.300.................8.883.000...............44.415.000
01.01.2005 - 31.12.2005...............0,98YKR...................9,77YTL..................48,87YTL
01.01.2006 - 31.12.2006...............1,06YTL..................10,62YTL..................53,10YTL
01.01.2007 - 30.06.2007...............1,13YTL..................11,25YTL..................56,25YTL
01.07.2007 - 31.12.2007...............1,17YTL..................11,70YTL..................58,50YTL
01.01.2008 - 30.06.2008...............1,22YTL..................12,17YTL..................60,84YTL

ASGARİ ÜCRET (4857 sayılı Kanun/Md: 39)
Yıllara göre Asgari Ücret Tutar ve Artış Oranları için başlığa tıklayınız.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1475 sayılı İşKanunu m.14, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu m.20)

01.01.2004 - 30.06.2004 arası .......... 1.485.430.000 TL
01.07.2004 - 31.12.2004 arası .......... 1.574.740.000 TL

01.01.2005 - 30.06.2005 arası .......... 1.648,90 YTL
01.07.2005 - 31.12.2005 arası .......... 1.727,15 YTL

01.01.2006 - 30.06.2006 arası .......... 1.770,64 YTL
01.07.2006 - 31.12.2006 arası .......... 1.857,44 YTL

01.01.2007 - 30.06.2007 arası .......... 1.960,69 YTL
01.07.2007 - 31.12.2007 arası .......... 1.988,48 YTL

01.01.2008 - 30.06.2008 arası........... 2.080,83 YTL

Not: 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nda tavan uygulaması yoktur.

İŞŞİZLİK SİGORTASI PRİMİ (4447 sayılı Kanun/Md: 49)

-1.6.2000-31.12.2001 tarihleri arasında (sigorta matrahı üzerinden);
işçiden % 2, işverenden % 3 oranında kesinti yapılmıştır.

-2002 yılından itibaren:
İşçiden % 1, İşverenden % 2 oranında kesinti yapılmaktadır.


BAĞ-KUR PRİM TABLOSU (1479 sayılı Kanun/Md:50)

1479 s. BAĞ-KUR KANUNUNA GÖRE SİGORTA PRİMİNE VE AYLIKLARA
ESAS GELİR BASAMAKLARI İLE PRİM MİKTARLARINI GÖSTERİR
BAĞ-KUR PRİM TABLOSU (YTL)

(01.01.2008 - 30.06.2008 Tarihleri Arasında)

Basamak......Gelir.......... Aylık.........Sağlık.........Toplam............Giriş............Basamak
...................Tutarı..........Prim.........Primi..........Prim..............Keseneği........Yükseltme
.................................................. .................................................. ..........Farkı
.................................................. .................................................. ..............................
.....1............404,89........80,98.......119,44........200,42...........101,22..............................
.................................................. .................................................. ..............................
.....2............430,90........86,18.......119,44........205,62...........107,72.......1'den........26,01
.................................................. .................................................. .......2'ye.................
.................................................. .................................................. ..............................
.....3............456,87........91,37.......119,44........210,81...........114,21.......2'den........25,97
.................................................. .................................................. .......3'e...................
.................................................. .................................................. ..............................
.....4............482,86........96,57.......119,44........216,01...........120,71.......3'den........25,99
.................................................. .................................................. .......4'e...................
.................................................. .................................................. ..............................
.....5............508,84.......101,77......119,44........221,21...........127,21.......4'den........25,98
.................................................. .................................................. .......5'e...................
.................................................. .................................................. ..............................
.....6............538,28.......107,66......119,44........227,10...........134,57......5'den.........29,44
.................................................. .................................................. ......6'ya..................
.................................................. .................................................. ..............................
.....7............567,74.......113,55......119,44........232,99...........141,93......6'dan.........29,46
.................................................. .................................................. ......7'ye..................
.................................................. .................................................. ..............................
.....8............597,19.......119,44......119,44........238,88...........149,29......7'den.........29,45
.................................................. .................................................. ......8'e....................
.................................................. .................................................. ..............................
.....9............626,62.......125,32......125,32........250,64...........156,65......8'den.........29,43
.................................................. .................................................. ......9'a....................
.................................................. .................................................. ..............................
....10...........656,06.......131,21......131,21........262,42...........164,01......9'dan.........29,44
.................................................. .................................................. .....10'a...................
.................................................. .................................................. ..............................
....11...........685,53.......137,11......137,11........274,22...........171,38......10'dan.......29,47
.................................................. .................................................. ......11'e..................
.................................................. .................................................. ..............................
....12...........714,97.......142,99......142,99........285,98...........178,74.......11'den......29,44
.................................................. .................................................. ......12'ye.................
.................................................. .................................................. ..............................
....13...........819,33.......163,87......163,87........327,74...........204,83.......12'den.....104,36
.................................................. .................................................. ......13'e..................
.................................................. .................................................. ..............................
....14...........914,61.......182,92......182,92........365,84...........228,65.......13'den......95,28
.................................................. .................................................. ......14'e..................
.................................................. .................................................. ..............................
....15........1.009,88.......201,98......201,98........403,96...........252,47.......14'den.......95,27
.................................................. .................................................. ......15'e..................
.................................................. .................................................. ..............................
....16........1.105,16.......221,03......221,03........442,06...........276,29.......15'den.......95,28
.................................................. .................................................. ......16'ya.................
.................................................. .................................................. ..............................
....17........1.200,43.......240,09......240,09........480,18...........300,10.......16'dan.......95,27
.................................................. .................................................. ......17'ye.................
.................................................. .................................................. ..............................
....18........1.295,69.......259,14......259,14........518,28...........323,92.......17'den.......95,26
.................................................. .................................................. ......18'e..................
.................................................. .................................................. ..............................
....19........1.390,97.......278,19......278,19........556,38...........347,74.......18'den.......95,28
.................................................. .................................................. ......19'a..................
.................................................. .................................................. ..............................
....20........1.486,23.......297,25......297,25........594,50...........371,55.......19'dan.......95,26
.................................................. .................................................. ......20'ye.................
.................................................. .................................................. ..............................
....21........1.581,51.......316,30......316,30........632,60...........395,37.......20'den.......95,28
.................................................. .................................................. ......21'e..................
.................................................. .................................................. ..............................
....22........1.676,77.......335,35......335,35........670,70...........419,19.......21'den.......95,26
.................................................. .................................................. ......22'ye.................
.................................................. .................................................. ..............................
....23........1.772,05.......354,41......354,41........708,82...........443,01.......22'den.......95,28
.................................................. .................................................. ......23'e..................
.................................................. .................................................. ..............................
....24........1.867,33.......373,47......373,47........746,94...........466,83.......23'den.......95,28
.................................................. .................................................. ......24'e..................
.................................................. .................................................. ..............................
Aylık Sigorta Primi=Gelir Basamağı x 0.20
Aylık Sağlık Primi (1 ile 8. basamak için) = 8. Basamak Gelir Tutarı x 0.20
Aylık Sağlık Primi (8. basamaktan sonraki basamaklar için) = Basamak Gelir Tutarı x 0.20
Basamak Yükseltme Farkı = Yükselinen basamağın Gelir Tutarı - Önceki Basamağın Gelir Tutarı
Giriş Keseneği = Basamak Gelir Tutarı x 0.25


YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857 sayılı Kanun/Md: 53)

10 Haziran 2003 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanununa göre
uygulanan yıllık izin süreleri aşağıda gösterilmiştir.

HİZMET SÜRESİ:
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 14 gün,
b) Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 20 gün,
c) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 26 gün, ücretli yıllık izin verilir.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki
işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz. Yıllık izin hesabında
izin sürelerine rastlayan ulusal bayram,hafta tatili ve genel tatil günleri izin
süresinden sayılmaz.

KURUMA BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRESİ
- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ertesi ayın sonuna kadar
- Sosyal Sigorta Prim Ödemesi Ertesi ayın sonuna kadar
- Bağ-Kur Prim Ödemesi İlgili ayın sonuna kadar
- İşsizlik Sigortası Prim Ödemesi Ertesi ayın sonuna kadar

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100