Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   FEHMİ AKDENİZ/Türkiye Davası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı


FEHMİ AKDENİZ/Türkiye Davası*


Başvuru no:63363/00
1 Aralık 2005


OLAYLAR

1938 doğumlu başvuran Fehmi Akdeniz, Türk vatandaşı olup İzmir?de ikamet etmektedir. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde İzmir Barosu avukatlarından İbrahim Kaynar tarafından temsil edilmektedir.

Başvuran tarafından sunulduğu üzere dava koşulları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

1993 yılında, Karayolları Genel Müdürlüğü (İdare) İzmir?de bulunan başvurana ait arsaları, yol inşaatı için kamulaştırmıştır.

İdarenin belirlediği tazminat, başvurana 1996 yılında ödenmiştir. Başvuran, ödenen miktar konusunda uyuşmazlık olduğundan, İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi?nde kamulaştırma bedelinin artırılması için dava açmıştır.

Asliye Hukuk Mahkemesi 30 Aralık 1998 tarihli kararla, başvuranı haklı bulmuş ve başvurana toplam 78.145.675.000 Türk Lirası (TL) ek kamulaştırma bedeli ödenmesine karar vermiştir. Bu miktara, arsanın İdare?ye verildiği 23 Temmuz 1996 tarihinden itibaren hesaplanan senelik % 30 yasal basit gecikme faizi eklenmiştir.

Yargıtay bu kararı 8 Mart 1999 tarihli kararla onanmıştır.

Yasal basit gecikme faiziyle yükseltilen ek kamulaştırma bedeli, başvurana 9 Haziran 2000 tarihinde toplam 217.088.890.000 TL olarak ödenmiştir.

HUKUK AÇISINDAN

AİHM, 12 Eylül 2005 tarihinde Hükümet?ten izleyen beyanı almıştır:

? Fehmi Akdeniz tarafından yapılan 63363/00 no?lu başvuru kaynaklı davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti?nin, karşılıksız olarak ex gratia, başvurana her türlü masraf ve harcamaları kapsayan 55.000 (elli beş bin) Euro tutarında ödeme yapmayı önerdiğini bildiririm. Bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır.

Ödeme, AİHS?nin 37§1 a) ve c) maddesine uygun olarak, AİHM?nin verdiği kararın tebliğ edilmesine müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bu ödeme davanın nihai çözümünü oluşturacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası?nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder?.

* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe?ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.
Başvuranın temsilcisi de 7 Eylül 2005 tarihinde alınan aşağıdaki beyanı iletmiştir:

? (Başvuran) Fehmi Akdeniz?in temsilcisi olarak, 63363/00 no?lu başvuru kaynaklı davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti?nin, ilgiliye karşılıksız olarak ex gratia masraf ve harcamaları da kapsayan toplam 55.000 (elli beş bin) Euro tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Ödemenin, AİHS?nin 37§1 maddesine uygun olarak, AİHM?nin verdiği kararın tebliğ edilmesine müteakip üç ay içerisinde yapılacağını ve bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde, Hükümet bu bağlamda öngörülen koşullarda basit faiz ödeyeceğini de not ediyorum.

Başvuru kaynaklı ilgili olaylar hakkında Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçen başvurana danıştıktan sonra bu öneriyi kabul ediyorum. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildiririz?.

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller?de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS?nin 37§1 maddesi in fine). O halde, AİHS?nin 29§3 maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve de davanın zabıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK MAHKEME, OYBİRLİĞİYLE,

Davanın zabıttan düşürülmesine karar vermiştir.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100