Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Mehmet CANBAZ/Türkiye Davası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı


Mehmet CANBAZ/Türkiye Davası*


Başvuru no:8748/05
6 Aralık 2005


OLAYLAR

Başvuran Mehmet Canbaz 1953 doğumlu, Türkiye Cumhuriyet?i vatandaşı olup Mersin?de ikamet etmektedir. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde, Mersin Barosu avukatlarından Özgül Sözer tarafından temsil edilmektedir.

A. Davanın Koşulları

Tarafların sunduğu üzere dava koşulları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İdare), 1993 yılında Mersin?de otoyol yapımı için başvurana ait bir araziyi kamulaştırmıştır.

İdare tarafından belirlenen kamulaştırma bedeli, 1995 yılında başvurana ödenmiştir. Ödenen tutar üzerinde anlaşmazlık doğunca başvuran, Mersin Asliye Hukuk Mahkemesi?ne (Mahkeme) kamulaştırma bedelinin artırılması talebiyle başvuruda bulunmuştur.

1 Ağustos 1996 tarihli bir kararla, Mersin Asliye Hukuk Mahkemesi başvuranı haklı bularak, başvurana 667.224.000 TL. tutarında ek tazminat ödenmesine karar vermiştir. Arazinin İdare?ye devredildiği tarih olan 17 Temmuz 1995 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere bu tutara yıllık % 30 oranında gecikme faizi uygulanmıştır.

Yargıtay 6 Mart 1997 tarihli bir kararla bu kararı onamıştır.

Ek tazminat bedeli, gecikme faizi ile birlikte 25 Mart 1998 tarihinde başvurana ödenmiştir. Bu dönemde bu meblağ 1.274.615.000 TL. tutarına denk gelmektedir (yaklaşık 762 Euro).

HUKUK AÇISINDAN

AİHM, Hükümet?ten izleyen beyanı almıştır:

? Mehmet Canbaz tarafından yapılan 8748/05 no?lu başvuru kaynaklı davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti?nin, ilgiliye yapılan masraf ve harcamalarla birlikte ex gratia 1.940 (bin dokuz yüz kırk) Amerikan Doları tutarında ödeme yapmayı önerdiğini bildiririm. Bu tutar uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır.


* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe?ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.


Ödeme, AİHS?nin 37 § 1 maddesinin 1) ve c) bentlerine uygun olarak AİHM?nin verdiği kararı müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Ödeme yapıldığında dava kesin çözüme ulaşmış olacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası?nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder.?

Başvuranın avukatı izleyen beyanı sunmuştur:

? Mehmet Canbaz?ın avukatı sıfatıyla, AİHM?de görülmekte olan, 8748/05 no?lu başvuru kaynaklı davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyet Hükümeti?nin ilgili kişiye, masraf ve harcamalarla birlikte ex gratia 1.940 (bin dokuz yüz kırk) Amerikan Doları tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Ayrıca ödemenin, AİHS?nin 37 § 1 maddesinin a) ve c) bentlerine uygun olarak AİHM?nin verdiği kararı müteakip üç ay içerisinde yapılacağını. Ödemenin yapılmadığı takdirde, Hükümet?in bu amaçla belirlenen şartlarda basit faiz ödeyeceğini not ediyorum.

Başvuranla görüştükten sonra, bu öneriyi kabul ediyorum. Başvuran sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçmiştir. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildiririz.?

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller?de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS?nin in fine 37 § 1 maddesi). O halde, AİHS?nin 29 § 3 maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve de davanın zabıtlardan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK MAHKEME OYBİRLİĞİYLE,

Başvurunun zabıtlardan düşürülmesine karar vermiştir. 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100