Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   FİKRET ODABAŞI VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

FİKRET ODABAŞI VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası*

Başvuru no. 46562/99

OLAYLAR

Fikret Odabaşı, Ömer Karaman ve Mustafa Tüten isimli başvuranlar sırasıyla 1944, 1939 ve 1948 doğumlu Türk vatandaşlarıdır ve İstanbul?da ikamet etmektedirler. AİHM?de, İstanbul Barosu?na bağlı avukat H. Hüsamettin Koçak tarafından temsil edilmektedirler.

Taraflarca sunulduğu şekliyle dava olayları aşağıda olduğu gibi özetlenebilir:

10 Eylül 1992 tarihinde, Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol inşa etmek için başvuranlara ait bir arsayı kamulaştırmıştır. Bir uzmanlar kurulu arsaların değerini takdir etmiş ve ilgili miktarlar başvuranlara ödenmiştir.

Başvuranlar ek kamulaştırma tazminatı talep ettikleri iki ayrı dava açmışlardır. 4 Haziran 1996 tarihinde, Pendik Asliye Hukuk Mahkemesi, Odabaşı?na 824.500.000 Türk Lirası (TL) ve Tüten?e 1.209.144.395 TL ek kamulaştırma tazminatı artı yasal oranda faizin ödenmesine karar vermiştir. 26 Eylül 1996 tarihinde, Yargıtay, kararları onaylamıştır. 17 Mart 1998 tarihinde, yetkililer, faizle birlikte, Odabaşı?na 1.434.886.000 TL ve Tüten?e 2.122.575.000 TL ödemiştir.

AİHM tarafından 7 Eylül 2004 tarihinde alınan kısmi bir karar ile dava, Odabaşı ve Tüten?e ilişkin olarak bildirilmiş ve Karaman?a ilişkin olarak kabuledilmez ilan edilmiştir.

3 Ocak 2005 tarihinde, Türk Hükümeti, davanın kabuledilebilirliği ve esaslarına ilişkin görüşlerini bildirmiştir.

3 Şubat 2005 tarihli bir mektup ile başvuranlardan, 3 Mart 2005 tarihine kadar, kabuledilebilirlik ve esaslara ilişkin görüşlerini ve bununla birlikte adil tazmin taleplerini ve dostane çözüme ilişkin duruşlarını sunmaları talep edilmiştir.

Başvuranlar bu mektuba yanıt vermemişlerdir.

12 Nisan 2005 tarihli taahhütlü bir mektup ile başvuranlara, görüşlerini, adil tazmin taleplerini ve dostane çözüme ilişkin duruşlarını sunmaları için müsaade edilen sürenin sona ermiş olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, olayların başvuru sahibinin başvuruyu takip etme niyetinde olmadığı sonucunu doğurduğu durumda, AİHM?nin, AİHS?nin 37 § 1 (a) maddesi uyarınca bir davanın kayıttan düşmesine karar verebileceği aynı mektupta başvuranlara tebliğ edilmiştir.

Başvuranlar bu mektuba da yanıt vermemişlerdir.


ŞİKAYET

Başvuranlar, AİHS?nin 1 No.?lu Protokol?ünün 1. maddesi uyarınca, yetkililerin onlara ek kamulaştırma tazminatını ödemekte gecikmiş olduğundan ve Türkiye?de yıllık enflasyon oranının çok yüksek olduğu bir dönemde onlara yetersiz faiz ödenmiş olduğundan şikayetçidirler.


HUKUK

AİHM, başvuranların, başvurunun kabuledilebilirliği ve esaslarına ilişkin görüşlerini, adil tazmin taleplerini ve dostane çözüme ilişkin duruşlarını sunmadıklarını gözlemler. Ayrıca, AİHM?nin başvuru sahiplerinin davalarını takip etme niyetinde olmadığı sonucuna vardığı durumda AİHS?nin 37 § 1 (a) maddesi uyarınca başvurularının kayıttan düşürülebileceğinin başvuranlara tebliğ edildiği 12 Nisan 2005 tarihli taahhütlü mektuba başvuranların yanıt vermediklerini kaydeder.

Bu şartlarda, AİHM, AİHS?nin 37 § 1 (a) maddesinin anlamı dahilinde, artık başvuruyu incelemeye devam etmenin haklı bir gerekçesi olmadığı kararına varır. Ayrıca, AİHM, sözkonusu maddeye dayanarak başvurunun incelenmesini gerektirecek, in fine 37 § 1. maddede tanımlandığı gibi, genel nitelikte bir gerekçe görmez. Dolayısıyla, AİHM, AİHS?nin 29 § 3. maddesinin artık davaya uygulanmaması gerektiği ve AİHS?nin 37 § 1 (a) maddesi gereğince davanın kayıttan düşürülmesi gerektiği kararını verir.

Bu sebeplerle, AİHM oybirliğiyle

AİHS?nin 29 § 3. maddesinin uygulanmasının devam etmemesine ve başvurunun kayıttan düşürülmesine karar verir.Michael O?BOYLE Nicolas BRATZA
Sekreter Başkan


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100