Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE SİLAH VE TEFERRUATI VE AV MALZEMESİNİN İNHİSARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN

    BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE SİLAH VE TEFERRUATI VE AV MALZEMESİNİN İNHİSARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 6551

    Kabul Tarihi: 09/05/1955

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/05/1955

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9009

    Madde 1 - Her nevi av ve taş barutları; lağım patlatmakta kullanılan her nevi patlayıcı maddelerle bunların fitil, kapsül, ateşleme aletleri gibi bütün ateşleme ferileri; her nevi nişan tüfek ve tabancaları fişekleri ve bunların parçaları ve tazyik edilmiş hava ile işleyen silahlar ve bunların fişekleri veya parçaları; her nevi şenlik fişekleri, maytap ve benzerleri ve doluya karşı kullanılan havai fişekler; dolu veya boş av fişekleri ile bunların hazırlanmasında kullanılan tapa, kapsül gibi av malzemesi, av saçması ve kurşunları; yivli av tüfekleri ve fişekleri ve bunların parçaları ve potas küherçilesinin bu kanun hükümleri dahilinde, rovelver ve tabancalarla fişekleri ve bunların parçalarının 6136 sayılı kanun hükümleri mahfuz kalmak üzere; mal, ithal ve satışı serbesttir.

    Harb silah ve mühimmatı olarak kullanılabilecek olan patlayıcı maddelerle silahlar ve teferruatı 3763 sayılı kanun hükümlerine tabidir.

    Madde 2 - Bu kanun ile inhisar dışı bırakılan maddelerin (oyuncak nevinden olanlar dahil) imal, ithal, nakil, muhafaza, satış ve istimalleri Dahiliye Vekaletinin musaade ve mürakabesine tabi olup bu müsaade ve mürakabenin sureti icrası Dahiliye, Milli Müdafaa, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve İşletmeler Vekaletleri tarafından müştereken hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir.Bu nizamname kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay içinde mer'iyete konur.

    Madde 3 - (Mülga madde: 10/10/1983 - KHK 111/29 md.)

    Madde 4 - İnhisarlar İdaresi, bu kanunla inhisar dışı bırakılan maddelerin muhafazası için kullanılan ve mülkiyeti kendisine ait bulunan bütün gayrimenkulleri ve tesisleri İcra Vekilleri Heyeti karariyle ve Muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine tabi tutulmaksızın umumi hükümler dairesinde hakiki veya hükmi şahıslara satmaya salahiyetlidir.

    Madde 5 - 23/05/1934 tarihli ve 2441 sayılı, 14/01/1943 tarihli ve 4374 sayılı kanunlar mer'iyetten kaldırılmıştır.

    Madde 6 - Bu kanun neşri tarihinden (3) ay sonra mer'iyete girer.

    Madde 7 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100