Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASKERİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN

    ASKERİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5044

    Kabul Tarihi: 07/05/1947

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/05/1947

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6606

    Madde 1 - Askeri yüksek lise ve ortaokullarla muadillerinin öğretmenleri bu kanunda yazılı şartları haiz olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca tayin olunur.

    Madde 2 - Askeri yüksek okullarda:

    I - Meslek dersleri ögretmenleri, muvazzaf veya emekli subay ve askeri memurlardan;

    II - Diğer derslerin öğretmenleri:

    a) Üniversiteden mezun muvazzaf askeri öğretmenlerden;

    b) Bu dersleri okutabilecek ehliyette muvazzaf veya emekli subay ve askeri memurlardan;

    c) Geçen bentlerde yazılı olanlardan bulunmadığı takdirde yayınları veya öğretim mesleğindeki çalışmalariyle yüksek okullarda ders verebilecek ehliyette oldukları Milli Eğitim Bakanlığınca tanınmış bulunan yüksek tahsil mezunlarından; tayin olunur.

    Madde 3 - Askeri lise ve ortaokullar ile muadili okulların öğretmenleri:

    I - Üniversite fakültelerinden veya orta öğretim öğretmeni yetiştiren yüksek okullardan mezun askeri öğretmenlerden;

    II - Orta öğretim öğretmenliği şartlarını haiz, muvazzaf veya emekli subay ve askeri memurlardan veya sivillerden; tayin olunur.

    Madde 4 - Askeri okullar için, ikinci ve üçüncü maddelerde yazılı şartları haiz öğretmen bulunmadığı takdirde, mütehassıs subay ve askeri memurlarla mütehassıs diğer Devlet memurları, ek görevle, öğretmenliğe tayin olunurlar.

    Bu suretle görevlendirileceklere ders saati başına, orta derece okullarda (2-4), lise derecesindeki okullarda (3-5) ve yüksek okullarda (5-10) lira, Milli Savunma Bakanlığınca takdir edilerek kadro karşılıklarından verilir. Bunların ders saati hesabiyle ayda alacakları ücret tutarı, yüksek okullarda (160), lise ve ortaokullarla muadillerinde (80) lirayı geçemez.

    Askeri okullarda öğretim müdürlüğü, ders aletleri muhafızlığı gibi aylıklı kadrolarda görevli olup da mesleki öğretmen bulunanlardan ihtısasları içinde ders okutanlara, ilave olarak okuttukları dersler için de yukarki hükümler uygulanır.

    Askeri ve sivil okullarda milli savunma eğitimi öğretmenliğine ek görevle tayin edilecek subaylara okutacakları her ders saati için (2)lira ücret verilir. Bunlara haftada on saatten fazla ders verilemez.

    Madde 5 - Asli öğretmenler, öğretmeni bulunduğu bilim dalında, yüksek okullarda haftada on iki, liselerde haftada on beş ve ortaokullarda haftada on sekiz saat ders okutmakla ödevlidirler. Ancak, teşkilatı elverişli olmıyan okullarda bu miktar ders saatlerinden daha az miktarda ders verilebilir.

    Asli öğretmenler okutmakla ödevli oldukları ders saatleri miktarından fazla, ilave olarak ve toplamı haftada, ortaokullarda altı, liselerde dokuz, yüksek okullarda (yalnız tatbiki mahiyette) dört saat ders okutabilirler.

    Yüksek okullarda, haftada on iki saate ilave olarak, öğretmenin fazla okutacağı ders saati, aynı derste aynı konuyu okutmak şartiyle, haftada altı saat olabilir.

    Bu suretle fazladan okutacakları bilim dalı dersleri için, yüksek okullarda beher ders saatine (4) lira, lise ve ortaokullarda (2) lira ücret verilir.

    Madde 6 - Dördüncü maddede yazılı şekilde görevlendirilenler hariç olmak üzere, başka bir bilim dalında ehliyeti olan öğretmenlerden ikinci bir ders okutanlara, müktesep hak derecesini geçmemek üzere bu derse ait kadro aylığının veya ücretinin 2/3 ü ve aynı şartlar içinde üçüncü bir ders okutanlara, yine müktesep hak derecesini geçmemek üzere bu derse ait kadro aylığının veya ücretinin 1/3 ü verilir.

    Öğretmenlerin bu suretle okutacakları ders saatleri toplamı 5 inci maddede yazılı şekilde bir öğretmenin haftada okutabileceği ders saatleri toplamını geçemez.

    Madde 7 - Öğretmen subay ve askeri memurlar ve muvazzaf askeri öğretmenlerden sivil bir okulda ve sivil öğretmenlerden askeri okullarda ikinci veya üçüncü bir görev olarak öğretmenliğe tayin edilenler hakkında 3656 sayılı kanunun 18 inci maddesi ve askeri okullarda ek görev olarak öğretmenlik alacak sivil memurlar hakkında bu kanunun 4 üncü maddesi ve sivil okullarda ek görev olarak öğretmenlik alacak subay ve askeri memurlar hakkında da 3888 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

    Madde 8 - 4069 sayılı kanun kaldırılmıştır.

    Madde 9 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100