Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN BAZI VERGİLERDEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN

    DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN BAZI VERGİLERDEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 4920

    Kabul Tarihi: 05/06/1946

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1946

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6332

    Madde 1 - Aşağıda yazılı gayrimenkuller, arazi, bina, iktisadi buhran ve müdafaa vergilerinden muaftır.

    A) Bütün Devlet Ormanları;

    B) Orman Genel Müdürlüğü ile buna bağlı Devlet Orman İşletmelerinin orman içinde veya dışında sahip oldukları veya intifa eyledikleri arazi, bina ve tesisler (Bunların kira ile tutulmuş olmamaları şarttır).

    Madde 2 - 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci bendiyle 33 üncü maddesi ve 74 üncü maddesinin B fıkrasının hükümleri Devlet Orman İşletmelerine karşı yüklenmelerde bulunan mütaahhitlerle bu mütaahhitlere karşı derece yüklenmelerde bulunanlar hakkında cari değildir. Bu yüklenme işleri hakkında Kazanç Vergisi Kanununun genel hükümleri uygulanır.

    Madde 3 - Orman İşletmelerinin ağaçlama, kesim, tomruklama, ölçme, imal yerine taşıma, her türlü orman yolları ve köprüleri ve su işleri ve su nakliyatı yapma, orman temizleme ve kökleme, odun, kömür yapma ve taşıma gibi ormancılık işlerinde çalıştırılan işçilerin gündelikleri her çeşit vergi ve resimden muaftır.

    Madde 4 - Orman Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet Orman İşletmeleri, 1950 yılı sonuna kadar kazanç, buhran vergileriyle ruhsat tezkeresi harcından ve zamlarından ve bu vergilerin kaldırılması halinde yerlerine konulacak vergilerden muaf olduğu gibi bu vergileri 1951 yılında %80, 1952 yılında %60, 1953 yılında %40, 1954 yılında %20 noksaniyle öder.

    Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu kanunu Maliye, İçişleri ve Tarım Bakanları yürütür.

    Geçici Madde 1 - Orman Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet Orman İşletmeleri adına 1945 yılı sonuna kadar tarh ve tahakkuk ettirilmiş olup henüz tahsil edilmemiş bulunan kazanç, buhran vergileriyle ruhsat tezkeresi harçları, zamları ve cezaları silinmiş olduğu gibi 1945 yılı sonuna kadar olan devreye ait olarak yeniden bu vergi ve harçlar tahakkuk ettirilmez.

    Geçici Madde 2 - Bu kanunun 1 inci maddesi gereğince Orman İdaresiyle İşletmelerinin muaf bulundukları vergiler ile zam ve cezalarından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş olanlar silinmiştir. Adı geçen vergiler bu zamana ilişkin olarak yeniden tahakkuk ettirilmez.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100