Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

İSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA VE İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ İDARESİNE DEVRİNE DAİR KANUN

    İSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA VE İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ İDARESİNE DEVRİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 4762

    Kabul Tarihi: 20/06/1945

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/06/1945

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6043

    Madde 1 - " İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi" imtiyaz ve tesislerinin satın alınmasına dair 23 Kasım 1944 de Hükümet, İstanbul Belediyesi ve Ortaklık temsilcileri arasında imza edilmiş olan bağlı sözleşme ve ekleri onanmış ve Ortaklık elindeki imtiyaz kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Satın alma sözleşmesi damga resimlerinden muaftır. Bu sözleşmede Hükümet ve Belediyeye ait olduğu gösterilen bütün vergi, resim ve harçlar ve bunların munzam kesirleri sözleşmenin on beşinci maddesi gereğince onanmanın tamamlanması şartiyle aranmaz.

    Madde 3 - Satın alınan tesisler, mallar, haklar ve menfaatler, 3645 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmek ve işletilmek ve satın alma sözleşmesinden doğan ve Hükümet ve İstanbul Belediyesine ait bulunan hakları ve vecibeleri de kavramış bulunmak üzere, bütün hakları ve vecibeleri ile birlikte " İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi" ne devredilmiştir.

    Madde 4 - İstanbul Belediyesince ödenecek olan satın alma paraları ile faizleri ve sözleşme ve eklerine göre Ortaklığa ödenmesi gerekecek öteki paralar " İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi" nce ödenir.

    Satın alma paraları ile faizleri ödeme günlerinden on gün önce, bu idarece Belediye adına Ortaklık hesabına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yatırılır.

    Madde 5 - Satın alma paraları ile faizlerinin bono ile ödenmesi halinde bu bonolara kefil olmağa Maliye Bakanı izinlidir.

    Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu kanunu İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.

    Geçici Madde 1 - Satın alma sözleşmesinin onuncu maddesi gereğince Belediyeye geçecek memur ve hizmetlilerden işletmeye el konduğu günde hizmette bulunanların edinilmiş hak dereceleri Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresince 3659 sayılı kanunun geçici birinci maddesine göre belirtilir.

    Buna göre derecesi belirtilenlerin almakta oldukları aylıklar, girdikleri derece aylıklarından çok ise, başka daire ve kurumlarda edinilmiş hak sayılmamak şartiyle ve bundan sonraki yükselmelerle giderilinciye kadar bu farkın ödenmesine devam olunur.

    Geçici Madde 2 - Memur ve işçilere Ortaklıkça verilmesi satın alma sözleşmesine bağlı (B) işaretli mektupla kabul edilmiş bulunan (12.000) lira Bayındırlık Bakanlığınca konulacak esaslar çerçevesinde "İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi" nce hesap edilerek sözleşmenin onuncu maddesi gereğince Belediyeye geçecek memur ve hizmetlilere dağıtılır.

    Geçici Madde 3 - Ortaklık zamanında gümrük resminden muaf olarak geçirilip tesislerde kullanılmış veya devir sırasında ortaklık ambarlarında bulunmuş olan eşya ve gereçleri, "İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi" kendisine devrolunan tesislerin her yerinde kullanmak yetkisinde olup bu yolda kullanmadan dolayı bu eşya ve gereçler için idareden her hangi bir resim ve vergi aranmaz.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100