Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

V.U.K., AMME ATUHK., GVK, KVK., KDVK., GİDER V.K., EMLAK VK., VER. VE İNT. VK., MOTORLU TVK., DAMGA VK., HARÇLAR K., 3505 S. K., KDVMÖK. CİHAZLARI KULLANMALARI M.H.K., BELEDİYE GK., 1318 VE 4208 S. K.LAR İLE 178 .M. BAKANLIĞININ TEŞ. VE GÖR.İ H. KHK VE 19

    V.U.K., AMME ATUHK., GVK, KVK., KDVK., GİDER V.K., EMLAK VK., VER. VE İNT. VK., MOTORLU TVK., DAMGA VK., HARÇLAR K., 3505 S. K., KDVMÖK. CİHAZLARI KULLANMALARI M.H.K., BELEDİYE GK., 1318 VE 4208 S. K.LAR İLE 178 .M. BAKANLIĞININ TEŞ. VE GÖR.İ H. KHK VE 19

    Kanun Numarası: 4369

    Kabul Tarihi: 22/07/1998

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/07/1998

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23417 Mükerrer

    BİRİNCİ BÖLÜM: VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 1 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 112 nci maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

    Madde 3- (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 160 ınci maddesiyle ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 256 ncı maddesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 257 nci maddesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 279 uncu maddesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir)

    Madde 8 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 313 üncü maddesi ile ilgili olup, yerrine işlenmiştir)

    Madde 9 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 339 uncu maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 340 ıncı maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

    .

    Madde 11 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 344 üncü maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin 8, 9 ve 10 numaralı bentleri ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir..)

    Madde 13 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (Ek madde: 22/07/1998 - 4369/16 md.; Mülga madde: 11/08/1999 - 4444/14. md.)

    Madde 17 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun ek 1, ek 5, ek 6, ve ek 11 inci maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 20 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun geçici 19 ve geçici 20, geçici 21 ve geçici 22 nci maddeleri ile ilgili olup, yerleine işlenmiştir.)

    İKİNCİ BÖLÜM: AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 21 - (21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 22 - (21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 23 - (21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 24 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 25 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 26 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 27 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 28 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 29 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 30 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun Ek 1, Ek 2, Ek 3 ve Ek 4 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 31 - (31/121960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 32 - (31/121960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 33 - (31/121960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 34 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 35 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 36 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 37 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 38 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 39 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 40 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 41 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 80 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 42 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 43 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 44 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 45 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 46 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 47 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

    Madde 48 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin 8, 9 ve 14 numaralı bentleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 49 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 101 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 50 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 51 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 117 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 52 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun mükerrer 120 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 53 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 54 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 55 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 56 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 57 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 58 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 59 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 60 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 61 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 62 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenmesi ve geçici 16 ncı maddesi maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    ALTINCI BÖLÜM: GİDER VERGİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 63 - (13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 64 - (13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    YEDİNCİ BÖLÜM: EMLAK VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 65 - (29/07/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 66 - (29/07/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 67 - (29/07/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 68 - (29/07/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 69 - (29/07/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 70 - (29/07/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 71 - (08/06/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 72 - (08/06/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 73 - (08/06/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 74 - (08/06/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 75 - (08/06/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    DOKUZUNCU BÖLÜM: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 76 - (18/02/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    ONUNCU BÖLÜM: DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 77 - (01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM: HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 78 - (02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun 4 sayılı tarifesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    ONİKİNCİ BÖLÜM: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 79 - (26/05/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun Mükerrer 83 üncü maddesinin eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 80 - (26/05/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    ÖNÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DEĞİŞTİRİLEN İBARELER

    Madde 81 - A) 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

    1 - 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yeralan "...(götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil)..." ibaresi "...(kazançı basit usulde tespit edilenler dahil)...",

    2 - 30 uncu maddesinin 7 numaralı bendinin ikinci paragrafında yer alan "...yapıldığı dönemde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç olarak dönem..." ibaresi "...mevcudiyetinin tespit edildiği dönemden bir önceki dönemde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç olarak ilgili dönem...",

    3 - 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yeralan "Ücret ve Kazançları Götürü Usulde Tespit Edilen Tüccar, Hizmet ve Serbest Meslek Erbabının..." ibaresi "diğer ücret elde eden hizmet erbabının...",

    4 - 154 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde yeralan "...götürü usulde..." ibaresi "...basit usulde...",

    5 - 173 üncü maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde yeralan "Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü olarak tespit edilenlerle götürü gider usulüne tabi olan çiftçiler ;" ibaresi "Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tespit edenler, ",

    6 - 173 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yeralan "... muaf olan esnaf ve çiftçiler," ibaresi "...muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ;",

    7 - 232, 233 ve 234 üncü maddelerinin birinci fıkralarında yeralan "...ikinci sınıf tüccarlarla ..." ibaresi "...ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tesbit edilenlerle..."; 232 nci maddesinin 3 numaralı bendinde yeralan "Kazançları Götürü Usulde Tespit olunan tüccarlara;" ibaresi "Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,", 234 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yeralan "...götürü usulde vergiye tabi tüccar ve serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnaf..." ibaresi "...vergiden muaf esnaf...",

    8 - 238 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan "...götürü ücret.." ibaresi "...diğer ücret ...",

    9 - 235 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan "...götüre usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden..." ibaresi "...gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden ...",

    10 - 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yeralan parantez içi hüküm "... (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil)...",

    11 - 251 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan "Kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı ile götürü gider usulu- nü..." ibaresi "Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü...",

    12 - Mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinden "Değeri 5.000 lirayı geçmeyen iktisadi kıymetler, iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan kur farkları, sinema filmleri, alameti farika hakları, peştamallıklar, özel maliyet bedelleri,..." ibaresi "İktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan kur farkları ve kredi faizleri sinema filmleri, alameti farika hakları, peştemallıklar...",

    13 - 331 inci maddesinin parantez içi hükmünde geçen "(kaçakçılık, ağır kusur, kusur...)" ibaresi "(vergi ziyaı cezası...)",

    14 - 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrası "Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360 ıncı maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.",

    15 - Dördüncü Kitabının İkinci Kısmında yer alan Üçüncü Bölüm, İkinci Bölüm,

    16 - 335 inci maddesinde yer alan "Kaçakçılık, ağır kusur veya kusurda..." ibaresi "Vergi ziyaı cezasında...",

    17 - 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...kaçakçılık ve usulsüzlük veya ağır kusur ve usulsüzlük veyahut kusur ile usulsüzlük..." ibaresi "...vergi ziyaı ve usulsüzlük..." şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "...kaçakçılık, ağır kusur veya kusur..." ibaresi "vergi ziyaı..."

    18 - 337 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...kaçakçılık, ağır kusur, kusur..." ibaresi "...vergi ziyaı...",

    19 - 363 üncü maddesinin ikinci cümlesi "Bu hareketler kaçakçılık suçu cezasını gerektiren bir fiile iştirak mahiyetinde olduğu takdirde haklarında ayrıca bu Kanunun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.",

    20 - 367 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"...344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını veya kaçakçılığa teşebbüs suçlarını..."ibaresi"...359 ve 360 ıncı maddelerde yazılı kaçakçılık veya iştirak suçlarını...", aynı fıkrada yer alan "... defterdarlığın mütalaasıyla, ..." ibaresinin de"... defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla,...", dördüncü fıkrası "359 ve 360 ıncı maddeler uyarınca uygulanan hapis cezaları, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez." ve beşinci fıkrasında yer alan "...kısmının 1-3 üncü bölümlerinde..."ibaresi "...kısmında...",

    21 - 371 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"...kaçakçılık (338,346 ve 347 nci maddelerde yazılı şekilde yapılanlar dahil) ağır kusur ve kusur mahiyetindeki..." ibaresi"... vergi ziyaı cezasını gerektiren (360 ıncı maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil)...", aynı fıkrada yer alan "...kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları kesilmez." ibaresi"... vergi ziyaı cezası kesilmez.", 2 numaralı bendinin parantez içi hükmü"... (kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce)...", aynı maddenin ikinci fıkrasında geçen"... kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs fiillerini işleyenler hakkında 338,346 ve 347 nci madde hükümleri..." ibaresi"... kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında 360 ıncı madde hükmü...",

    22 - 374 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan "Kusur, ağır kusur ve kaçakçılık cezalarından,..."ibaresi "Vergi ziyaı cezasında,...", ikinci fıkrası "Ancak 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir.",

    23 - Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan"...kusur..."ibaresi"... vergi ziyaı...",

    24 - Geçici 5 inci maddede yer alan"...götürü usulden (Zirai kazançlarda götürü gider usulü dahil) gerçek usule geçecek olan mükelleflerin..."ibaresi"... veya basit usulden gerçek usule geçecek olan mükellefler ile öteden beri faliyete devameden serbest meslek erbabının...",

    25 - 135 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan"... Stajyer Gelirler Kontrolörleri..."ibaresi "...Stajyer Gelirler Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar...",

    26 - 247 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin "Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler;",

    27 - 352 nci maddesinin I inci derece usulsüzlüklerle ilgili 9 numaralı bendinde yer alan "Götürü matrahlar..." ibaresi "Diğer ücretler...", Kanuna bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin mükellef grupları sütununun 5 numaralı satırında yer alan "Götürü usulde gelir vergisine tabi olanlar" ibaresi "Kazancı basil usulde tespit edilenler",

    28 - 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "...alım satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımmen dahi olsa irtibat olduğu tespit olunanlar..."ibaresi "...alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar..."şeklinde;

    B) 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun;

    1 - 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık halleriyle mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendinde belirtilen..."ibaresi "213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan...",

    2 - 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "5.000" ibaresi "500.000",

    3 - 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen "...kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları..." ibaresi"...vergi ziyaı cezası...",

    4 - 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan"... iki katına kadar artırmaya veya bu nisbetleri %30'una kadar indirmeye, yeniden kanuni hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgari miktarını 10 katına..."ibaresi"...%10'una kadar indirmeye, bir katına kadar artırmaya ve gecikme zammı asgari miktarını 3 katına..." şeklinde;

    C) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

    1 - 7 nci maddesinde geçen "Sair kazanç ve iratlarda..."ibaresi"Diğer kazanç ve iratlarda...",

    2 - 37 nci maddesinde ve 51 inci madde başlığında ve birinci fıkranın ilk cümlesinde yer alan "...götürü..." ibaresi "...basit...",

    3 - 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Muafiyetten veya götürü gider usulünden gerçek usule geçen çiftçilerin..."ibaresi"Gerçek usule geçen çiftçilerin...",

    4 - 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan"...işletme hesabı veya götürü gider usulleri yerine..."ibaresi "...işletme hesabı yerine...",

    5 - 64 üncü maddesinin başlığında yer alan "Götürü usül:" ibaresi "Diğer ücretler.", birinci fıkrasında yer alan"... Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre götürü olarak tespit edilir. "ibaresi"...takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarıdır.", 1 numaralı bendinde yer alan "...götürü usulde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı..."ibaresi"...basit usulde tespit edilen ticaret erbabı...", 5 numaralı bendinde geçen"...Maliye Bakanlığınca götürü ücret usulüne alınanlar." ibaresi"... Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.", diğer maddelerde (madde başlıkları dahil) geçen "götürü ücret"ibareleri "diğer ücret",

    6 - Mükerrer 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"...1/3'ü..." ibaresi"... 1/5'i...",

    7 - 88 inci maddesinde yer alan"...54 üncü maddeye göre hesaplanan gider fazlalığından doğanlar dahil, mükerrer 80 inci maddede yazılı değer artışı kazançlarından..."ibaresi"... 80 inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan...",

    8 - 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 2 numaralı bendinin parantez içinde yer alan "(69 uncu maddede yazılı olanlara ve noterlere...)" ibaresi "(Noterlere...)", 13 numaralı bendinde yer alan" Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından..."ibaresi "Esnaf muaflığından...",

    9 - 101 inci maddede yer alan"... diğer kazanç ve iratlarla ilgili..." ibaresi"...bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili...",

    10 - 109 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "2 ve 3 numaraları bentlerde yazılı kazanç ve ücret..." ibareleri "2 numaralı bentte yazılı diğer ücret...",

    11 - 110 uncu maddenin başlığında yer alan"... Götürü Kazanç ve Ücret..." "ibaresi"...Diğer Ücret...", 1 numaralı fıkrasında yer alan"... götürü matrahtan..." ibaresi "...diğer ücret matrahından...", mükerrer 121 inci maddesinin başlığı "Vergi alacağının mahsubu",

    12 - 121 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"...bu Kanuna göre kesilmiş veya götürü usulde tespit edilmiş olan kazanç ve ücretler dolayısıyla ödenmiş... "ibaresi"... bu Kanuna göre kesilmiş...",

    13 - Geçici 35 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan "01/01/1990 - 31/12/1999..." ibaresi "01/01/1990 - 31/12/1998...",

    14 - Ek 2 nci maddede yer alan "...Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı..." ibareleri "...Hazine Müsteşarlığı...",

    15 - 108 inci maddesinin 3 numaralı bendi "Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.", diğer maddelerde geçen "bütçe yılı" ibareleri "takvim yılı",

    16 - 64 üncü maddesinin son fıkrasının "Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.",

    17 - 106, 109 ve 118 inci maddelerinde (madde başlığı dahil) yer alan "Götürü usulde tespit edilen..." ibarelerinin "Diğer..., 122 nci maddesinde yer alan "Ücretleri götürü olarak tespit edilen..." ibaresinin "Diğer ücret kapsamında vergilendirilen ..." şeklinde;

    D) 03/06/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

    1 - Mükerrer 6 ncı maddesinde geçen "...kurdukları ortaklıklar..." kurdukları ortaklıklardan vergi dairesinden bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler...",

    2 - 44 üncü maddesinde geçen "... kesilmiş olan vergiler..." ibaresinden sonra gelmek üzere "(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları üzerinden fon veya ortaklık bünyesinde hesaplanan vergiler dahil)" ibareleri eklenmiş,

    3 - 12 nci maddesinin 7 numaralı bendinde geçen"...sair kazanç ve iratlar..." ibareleri "diğer kazanç ve iratlar",

    4 - 24 üncü maddenin birinci fıkrasında geçen "...sair kazanç ve iratları..." ibareleri"...diğer kazanç ve iratları...",

    5 - 45 inci maddenin (b) bendinde geçen "...arızi kazançlar tabirleri, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci ve 82 nci maddeleri..."ibareleri"...diğer kazanç ve iratlar tabirleri Gelir Vergisi Kanununun 80 inci maddesi...",

    6 - Geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "... 31/12/1998..." ibaresi "...31/12/2003...", ikinci fıkrasında yer alan "...%25'in...", "...%0,75...", "...%28,75...", "%32,5..." ibareleri sırasıyla".. %30'un...", "...%0,70...", "%33,5...", "...%37...",

    7 - 7 nci maddenin 16 numaralı bendinin parantez içi hükmü "(Esas mukavelelerinde yukarıdaki şartlar mevcut olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uymayan kooperatifler ile faaliyete geçen üst kuruluşlara girmeyen kooperatifler muafiyetten faydalanamaz)" şeklinde;

    E) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

    1 - 4008 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan "...kaçakçılık cezası uygulanmaz. "ibaresi"... vergi ziyaı cezası uygulanır.",

    2 - 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 3297 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde yer alan "...vergiden muaf olan küçük çiftçiler ile kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çiftçiler..." ibaresi"... gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66 ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı...",

    3 - 10 uncu maddesinin (ı) bendinde yer alan "...fiili ithalin yapılması, ...ibaresi "...gümrük beyannamesinin tescili,",

    4 - 21 inci maddesinin (c) bendinde yer alan "Fiili ithalata..."ibaresi "Gümrük beyannamesinin tescil tarihine..."şeklinde;

    F) 18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun;

    1 - 10 uncu maddesinde yer alan "EURO 93" ibaresi "EURO",

    2 - 13 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan "Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler..." ibaresi "Noterler..."şeklinde;

    G) 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan"... müzelerin giriş ücretlerinin %40'ı" ibaresi"... müzelerin giriş ücretlerinin %5'i" şeklinde;

    H) 01/07/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki"... 100 lira..."ibaresi"... 10.000 lira..."şeklinde;

    I) 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun;

    1 - 63 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki"... Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilen vergi değerlerini..."ibaresi"...Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edilen emlak vergisi tarhına esas değerleri...",

    2 - Mükerrer 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki"...100 lira "ibaresi"...10.000 lira...",

    3 - (6) sayılı tarifesinin

    III - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları bölümünün,

    1. İkamet tezkeresi fıkrasının "2 yıllık olanlar" ibaresi "5 yıla kadar olanlar",

    4 - (8) sayılı tarifesinin VI - 18 numaralı maddesinin (a) bendindeki "İlk tahsil..." ibaresi "İlköğretim...", (b) bendinde yer alan "Orta tahsil..." ibaresi "Lise..." şeklinde;

    J) 06/12/1984 tarihli ve 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun;

    1 - Mükerrer 8 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında geçen"... mükellefler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 360 ıncı maddesinde yer alan ceza uygulanır." ibaresi mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir.",

    2 - 9 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasının son cümlesi "Ayrıca bunlar adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı cezanın iki katı tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir." şeklinde;

    K) 03/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun 3946 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinde yer alan "31/12/1998" tarihi "31/12/2003" şeklinde;

    L) 29/07/1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin 10 uncu maddesinde yer alan "EURO 93" ibaresi "EURO" şeklinde;

    M) 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun;

    1 - 4 üncü maddesinin (u) fıkrası ve 14 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan "...götürü..." ibaresi"...basit...",

    2 - 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...1.000.000 lirası..." ibaresi "...250.000.000 lirası..." şeklinde;

    N) 08/06/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun;

    1 - 4 üncü maddesinin (h) bendinde yer alan "...karılarına..." ibaresi "...eşlerine...",

    2 - 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "...kusur cezalı olarak..." ibaresi "...vergi ziyaı cezasının yarısı ile birlikte..." şeklinde;

    O) 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasının 5 numaralı bendi "5-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki," şeklinde; Değiştirilmiştir.

    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLER

    KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 82-1)4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

    a)30 uncu maddesinin 5 ve 9 numaralı bentleri ile 352 nci maddesinin 1 inci derece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi, 268 inci maddesinin son cümlesi ve 361 inci maddesi,

    b)153, 157 ve 160 ıncı maddelerinin ikinci fıkraları, 182 nci maddesinin 4 numaralı bendi, mükerrer 185,193 üncü maddesinin 2 numaralı bendi, mükerrer 194, mükerrer 196, 220 nci maddenin 9,10 ve 11 numaralı bentleri, 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentleri, 338,345,346,347, bölüm başlığı ile birlikte mükerrer 347,348,349 mükerrer 349,350 ve 358 inci maddeleri 376 ncı maddeyi takiben 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle eklenen bölümde yer alan ek 2,3,4,5 inci maddeleri;

    2)21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 38 inci maddesi ile aynı Kanunun 107 inci maddesine 3946 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile eklenen üç, dört ve beşinci fıkraları,

    3)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

    a)10,11,12,13,14 ve 60 ıncı maddeleri,

    b)17 nci maddesi ile 23 üncü maddesinin 4 numaralı bendi,

    c)50 ve 69 uncu maddeleri,

    d)Mükerrer 80 ve mükerrer 81 inci maddesi,

    e)87 ve 93 üncü maddeleri,

    f)88 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk parantez içi hükmü,

    g)107 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bent hükmü,

    h)108 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bent hükmü,

    i)109 uncu maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bent hükmü,

    k)110 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası,

    l)121 inci maddesinin ikinci fıkrasının parantez içi hükmü,

    m)Mükerrer 121 inci maddesinin (A) fıkrası,

    n)112 ve mükerrer 112 nci maddesi,

    o)Mükerrer 116 ncı maddesi,

    p)Geçici 27 nci maddesi,

    r)Mükerrer 75 inci maddesinin son fıkrası,

    s)40 ıncı maddesinin 5 ve 7 numaralı bentlerinin parantez içi hükümleri,

    t)Geçici 39 uncu maddesinin 5 numaralı bendi,

    u)67 nci maddesinin beşinci fıkrasının parantez içi hükmü,

    v)Geçici 40 ve 41 inci maddeleri,

    4)3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

    a)2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelen kısmı,

    b)7 nci maddesinin 7 numaralı bendi,

    c)8 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 ve 6 numaralı bentleri,

    d)Mükerrer 8 inci maddesi,

    e)13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası,

    f)20 nci maddesinin dördüncü fıkrası,

    g)Mükerrer 40 ıncı maddesi,

    h)Geçici 25 inci maddesi,

    5)25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

    a)3 üncü maddesinin (d) bendi,

    b)10 uncu maddesinin (f) bendi,

    c)20 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası,

    d)31 inci maddesi,

    e)49 uncu maddesinin 3986 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrası,

    f)38 inci maddesi,

    6)29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun; Mükerrer 8, 35 ve 39 uncu maddeleri ile 10 ve 20 nci maddelerinin ikinci fıkralarının son cümleleri,

    7)18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun; 13 üncü maddesinin (d) bendinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelen kısmı ile (e) bendinin birinci fıkrası ve son fıkrası,

    8)1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi,

    9)2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun;

    a)63 üncü maddesine 3824 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen fıkralar,

    b)136 ıncı maddesi,

    c)(8) sayılı tarifesinin "II-İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler" bölümü,

    d)(8) sayılı tarifesinin VI-18 numaralı maddesinin (b) bendinde yer alan (Orta ve lise kısmı ayrı ayrı olmak üzere) hükmü,

    ONBEŞİNCİ BÖLÜM: 178 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 83 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin Ek 8 ve Ek 9 uncu maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.

    Madde 84 - (13/12/1983 tarih ve 178 ve 190 sayılı KHK'lerin bazı maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 85 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'ye Ek Madde eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - 01/01/1999 tarihinden önceki vergilendirme dönemleri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ibare değişikliğinden önceki hükmü geçerlidir.

    213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarından; vadesi 01/01/1999 tarihinden önce olup, bu tarih itibariyle ödenmemiş olanlar ile 01/01/1999 tarihinden sonra kesinleştiği halde ödenmeyenlere, vade tarihinden ödendikleri tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.

    Geçici Madde 2 - 1998 yılı genel beyan dönemi, 30 Eylül 1998 tarihinde sona erer. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre beyanda bulunan mükellefler dilerlerse, Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik hükümlerine göre beyanda bulunabilirler. Beyanını yenileyen mükellefler hakkında, Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik hükümlerine göre tarhiyat yapılır. Ancak, bu suretle 1998 yılı için tarh edilecek vergi, asgari değerler üzerinden aynı Kanunun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre hesaplanacak vergiden düşük olamaz. Düşük olması halinde ortaya çıkan vergi farkı idarece tarh edilir.

    Bu hüküm, aynı süre içinde yeni beyanname verecek mükellefler hakkında da uygulanır.

    Geçici Madde 3 - 2982 sayılı Kanun hükümlerine göre, 31/12/1997 tarihine kadar vergi, resim ve harç istisna ve muaflıklarından yararlananlardan, söz konusu Kanunun 8 inci maddesinde yazılı şartlara uymayan kişi veya kurumlardan anılan maddeye göre alınması gereken vergi, resim ve harçlar alınmaz ve bunlar adına ceza kesilmez.

    Geçici Madde 4 - a) Halen denetmen ve denetmen yardımcılığı kadrolarında görev yapmakta olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde açılacak olan yeterlik sınavına katılabilirler. Denetmen yardımcılığı kadrolarında görev yapanlara yeterlik sınavına girmeleri için en az bir yıl süre verilir.

    b) 13/01/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi hükmü 31/12/1998 tarihine kadar uygulanır.

    c) İlgili mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar Muhasebe Uzmanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Gelir Uzmanları için belirlenmiş ek gösterge, zam ve tazminatlardan yararlanırlar.

    Geçici Madde 5 - a) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156ncı maddesinde tanımı yapılan ve 01/01/1998 tarihi itibariyle faaliyette bulunan işyerlerinde, 01/06/1998 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları son 4 aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak bu Kanunun yayımını izleyen beşinci ayın sonuna kadar işe aldıkları ve fiilen çalıştırdıkları işçilerden sendika üyesi olanların ücretlerinden, bu suretle ise başlanılan aydan itibaren 36 ay süreyle kesilen ve beyan edilerek tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, beyanname verme süresini izleyen ikinci yılın aynı döneminde ödenir.

    b) (a) fıkrasındaki esaslar dahilinde işe alınan işçiler için, işe başlanılan aydan itibaren 12 ay süreyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin işveren hissesinin yarısı Hazinece karşılanır.

    Ödeme usul ve esasları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca müştereken belirlenir.

    c) (a) fıkrasındaki esaslar dahilinde işe alınan işçiler için, 09/03/1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanun hükümleri 3 yıl süreyle uygulanmaz.

    d) Diğer kanunlarda işçi sayısına bağlı olarak işverene getirilen yükümlülüklerin (a) fıkrasındaki esaslar dahilinde işe alınan işçiler nedeniyle doğması halinde, bu yükümlülükler (12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi ve 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı Kanunun değişik 25 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca getirilen yükümlülükler hariç) 3 yıl süreyle uygulanmaz.

    Geçici Madde 6 - 29/07/1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununa 3418 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle eklenen geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen"...10 yıl..."ibaresi"...15 yıl..."olarak değiştirilmiştir.

    Geçici Madde 7 - (Mülga madde: 11/08/1999 - 4444/14 md.)

    YÜRÜRLÜK

    Madde 86 - Bu Kanunun;

    a) 34 ve 35 inci maddeleri, 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci maddesi, 81 inci maddesinin (C) fıkrasının 3 ve 4 numaralı bentleri 82 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) ve (n) bentleri ile 6 numaralı fıkrasının Emlak Vergisi Kanunun 10 ve 20 nci maddelerine ilişkin hükümleri 01/01/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    b) 6 ncı maddesi 31/12/1998 tarihinde,

    c) 2, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 61, 76 ve 79 uncu maddeleri, 12 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesine eklenen 8 ve 10 numaları bentler, 20 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 21 ve 22 nci maddeler, 39 uncu maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendini değiştiren hükmü, 48 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendine eklenen (c) alt bendi 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 16 ncı madde, 70 inci maddesiyle değişik Emlak Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin cezaya ilişkin hükmü, 81 inci maddesinin; (A) fıkrasının 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 27 numaralı bentleri, (B) fıkrasının 1 ve 3 numaralı bentleri, (C) fıkrasının 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 numaralı bentleri, (D) fıkrasının 3, 4, 5, 6 numaralı bentleri, (E) fıkrasının 1 numaralı bendi, (F), (J) ve (L) fıkraları, (M) fıkrasının 1 numaralı bendi, (N) fıkrasının 2 numaralı bendi ve (0) fıkrası, 82 nci maddesinin; 1 numaralı fıkrasının (b) bendi, 2 numaralı fıkrasında yer alan 6183 sayılı Kanunun 38 inci maddesine ilişkin hüküm, 3 numaralı fıkrasının (c), (d), (h), (i), (k), (l), (m), (o), (p), (r), (s), (t), (u) ve (v) bentleri, 4 numaralı fıkrasının (b), (c), (d), (g) ve (h) bentleri, 5 numaralı fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f) bentleri, 6 numaralı fıkrasının Emlak Vergisi Kanununun 35 inci maddesine ilişkin hükmü, 7 numaralı fıkrası 01/01/1999 tarihinde,

    d) 57 nci maddesi, 39 uncu maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendini değiştiren hükmü, 48 inci maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendini değiştiren hükmü, 1999 hesap dönemi kurum kazançlarından başlamak üzere 01/01/1999 tarihinde,

    e) 59, 60, 63, 71, 72, 78 inci maddeleri, 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddesi 73 üncü maddesi ile değişik Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin son fıkrası hükmü, 81 inci maddesinin (E) fıkrasının 3 ve 4 numaralı bentleri, (G) fıkrası ve 82 nci maddesinin 5 numaralı fıkrasının (e) bendi bu Kanunun yayımını izleyen aybaşında,

    f) 27,38,44 ve 45 inci maddeleri 1998 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

    g) 47 ve 51 inci maddeleri 01/01/1999 tarihinden itibaren verilen beyannameler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

    h) 81 inci maddesinin (C) fıkrasının 6 numaralı bendi, 01/01/2000 tarihinden sonra elde edilen kar paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

    i) 81 inci maddesinin (D) fıkrasının 2 numaralı bendi 01/01/2000 tarihinde,

    j) 16 ncı maddesi 01/01/2003 tarihinde,

    k) 18 inci maddesi, uzlaşma kapsamına giren cezalarla ilgili hükümleri 31/12/1998 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarhiyatlardan başlatılmak üzere, 01/01/1999 tarihinde,

    l) 30 uncu maddesi ile değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun Ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü, 01/01/1998 tarihinden itibaren alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    m) 48 inci maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 8,9 ve 14 numaralı bentlerini değiştiren hükmü; vadesiz hesaplara ödenecek faiz ve kar paylarıyla bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplara ve menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iktisap veya elden çıkarılması işlemleri dolayısıyla bu tarihten sonra sağlanan menfaatlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

    n) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 87 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100