Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

04 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER ARA SEÇİMİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    04 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER ARA SEÇİMİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 4044

    Kabul Tarihi: 28/09/1994

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/10/1994

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22068

    Madde 1 - Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde boşalmış olan yirmiiki milletvekilliği ile bu ve diğer illerde seçimin başlangıç tarihine kadar boşalacak milletvekillikleri için 4 Aralık 1994 günü ara seçim yapılır.

    6 Kasım 1994 tarihinde yapılacak mahalli idareler ara seçiminin oy verme günü de 4 Aralık 1994'tür.

    Bu milletvekili ara seçiminin başlangıç tarihi ve seçimlerle ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir.

    Madde 2 - Bu seçimlerde 27 Mart 1994 günü yapılan Mahalli İdareler genel seçiminde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır.

    (İlk iki cümle iptal: Ana Mah'nin 16/11/1994 tarih ve E.1994/83, K.1994/78 sayılı Kararı ile) Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

    Madde 3 - Bu milletvekili ara seçiminde oy pusulalarında adaylar için tercih işareti kullanılmaz.

    Madde 4 - Bu milletvekili ara seçiminde iki ve daha fazla milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde 2639 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen seçim çevresi barajı %20'dir. Bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların %20'sinden azını alan siyasi partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. Hiç bir siyasi parti ve bağımsız aday bu oranı aşamamışsa, milletvekillikleri, partilere ve bağımsız adaylara geçerli oyların 1, 2, 3'e bölünmesi suretiyle dağıtılır.

    Madde 5 - Bu ara seçimler için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanacak masraf programına ve harcamalarına yetecek miktarda bütçe aktarmaları ile ödeme yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 6 - 20 Eylül 1994 tarihinden önce kurulmuş bulunan bütün siyasi partiler bu milletvekili ara seçimine katılabilirler.

    Madde 7 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 8 - Bu milletvekili ara seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasında yer alacak siyasi parti ve bağımsız adayların çekilecek kur'a esasına göre yerleştirilmiş biçimi gerektiğinde Yüksek Seçim Kurulunca ayrıca belirlenir.

    Madde 9 - Bu milletvekili ara seçiminde, seçimlerle ilgili kanunların ve diğer kanunların seçimlerle ilgili maddelerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

    Madde 10 - Bu milletvekili ara seçiminde siyasi partilerin tespit edecekleri aday sayısında 2839 sayılı Kanunun 12 nci maddesi son cümlesi uygulanmaz. Siyasi partiler seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday gösterirler.

    Madde 11 - Bu milletvekili ara seçiminde bağımsız milletvekili adaylarının yatırmış oldukları teminatlar Hazineye irad kaydolunur.

    Madde 12 - Seçmen kütüğüne kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu halde, seçimlere meşru mazeretleri olmaksızın katılmayanlar İlçe Seçim Kurulu tarafından 250.000. TL. Para cezası ile cezalandırılır.

    Madde 13 - Bu seçimlerde propaganda amacı ile, bayrak, flama vb. gibi malzemeler kesin olarak kullanılamaz, cadde, sokak, mahallelere asılamaz.

    Siyasi parti teşkilat binaları, seçim irtibat binalarının önleri ve miting yapılan meydanlar, sadece miting süresi için, bu hükmün dışındadır.

    Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100