Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN

    MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 3670

    Kanun Kabul Tarihi: 05/07/1939

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1939

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4255

    Madde 1 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 2 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 3 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 4 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 5 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 7 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 8 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 9 - Piyango İdaresinin hasılatı ile bilet, liste ve ilanları ve resmi dairelerle olan muhaberatı, keşidede kazananların ikramiye ve amortileri; Devlet, belediye ve hususi idarelere aid her türlü vergi ve resimden muaftır.

    Madde 10 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 11 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 12 - Piyango idaresine aid mallar Devlet malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa olsun sui istimal edenler ve piyango biletlerini taklid ve tahrif edenler Devlet malları ve paraları hakkında ika olunan bu gibi suçlara müterettib cezalara tabidirler.

    Madde 13- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./108.mad)

    Biletlerin, üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılması memnudur. Hilafına hareket eden bayiler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için ikiyüz Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılacakları gibi bayilik ruhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri tarafından geri alınır.

    Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

    Madde 14 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 15 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Madde 16 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 17 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 04/04/1988 - KHK. 320/58. md.)

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100