Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MALULLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    MALULLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3480

    Kabul Tarihi: 13/10/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/10/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19961

    AMAÇ VE KAPSAM:

    Madde 1 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    PAYLARIN TOPLANMASI :

    Madde 2 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    FAYDALANACAKLAR:

    Madde 3 - (Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad) *1* *2*

    ÖDEME ESASLARI:

    Madde 4 - (Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad) *1* *2*

    BAYİLİK:

    Madde 5 - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce satışı yapılan ürünlerin bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağıdaki sıra dahilinde derece ve müracaat sırası gözönünde bulundurularak;

    a) Harp malullerine,

    b) Şehit dul ve yetimlerine,

    c) Bu Kanun kapsamına giren asker ve sivil vazife malullerine,

    d) 3 üncü maddenin (d) bendinde sayılan dul ve yetimlere, verilir. Bunların bayiliği fiilen kendilerinin yapması şarttır. Bayiliği veya menfaatini her ne suretle olursa olsun başkalarına devredenlerden bayilik geri alınır.

    YETKİ:

    Madde 6 - Bu Kanunun uygulanmasına ait esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER :

    Madde 7 - 10/11/1983 tarih ve 2951 sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDE:

    Geçici Madde 1 - İlgililere 1988 yılında ödenmiş olan 1987 yılına ait paylar ile bu Kanuna göre aynı dönem için ödenecek paylar arasındaki fark ayrıca ödenir. Hesapta arta kalan para hakkında da bu Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendine göre işlem yapılır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100