Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TV KANUNU, 197 SAYILI MTV KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN K., 193 SAYILI GVK, 213 SAYILI VUK, 6183 SAYILI AMME ATU. HK. K. VE 492 SAYILI HARÇLAR K.NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPIL

    EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TV KANUNU, 197 SAYILI MTV KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN K., 193 SAYILI GVK, 213 SAYILI VUK, 6183 SAYILI AMME ATU. HK. K. VE 492 SAYILI HARÇLAR K.NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPIL

    Kanun Numarası: 3418

    Kabul Tarihi: 24/03/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/1988

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19771-2 Mükerrer

    BİRİNCİ BÖLÜM : EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ

    AMAÇ

    Madde 1 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    KONU

    Madde 2 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER

    Madde 3 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    MÜKELLEF

    Madde 4 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    VERGİYİ DOĞURAN OLAY

    Madde 5 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    İSTİSNALAR

    Madde 6 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    MİKTARLAR

    Madde 7 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    BEYAN, ÖDEME YERİ VE ZAMANI İLE VERGİNİN TOPLANACAĞI HESAP:

    Madde 8 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    İKİNCİ BÖLÜM : 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 9 - (07/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 4. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (07/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 6. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 11 - (18/02/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (18/02/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (18/02/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (18/02/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (18/02/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (18/02/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (18/02/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNUNUN TAŞIT ALIM VERGİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 18 - (29/07/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - (29/07/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 20 - (29/07/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 21 - (29/07/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 22 - (29/07/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 23 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 24 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 25 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 26 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 27 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 28 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    ALTINCI BÖLÜM : 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 29 - (14/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 30 - (14/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 31 - (14/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 32 - (14/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 33 - (14/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    YEDİNCİ BÖLÜM : 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 34 - (21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 35 - (21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 36 - (02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 37 - (02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 38 - (02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    DOKUZUNCU BÖLÜM : PAYLARIN DAĞITIMI

    Madde 39 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    Madde 40 - (07/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    ONUNCU BÖLÜM : KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 41 - 1318 sayılı Finansman Kanununa 29/11/1984 gün ve 3089 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen "Ek Madde" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 42 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen "Mükerrer Madde 415" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 43 - Bu Kanunun:

    a) 1 - 10 uncu maddeleri, yayımını takip eden aybaşında,

    b) 12, 13 ve 15 inci maddeleri, 01/07/1988 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,

    c) 23 ve 24 üncü maddeleri, 01/01/1988 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,

    d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

    Yürürlüğe girer.

    Madde 44 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    1 18/05/1989 TARİHLİ VE 3558 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde - Bu Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre dağıtılan payların bu Kanunun yayımı tarihi ile 1 inci maddesinin yürürlük tarihi arasındaki süreye ait miktarları Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarına önceden aldıkları oranlara göre dağıtılır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100