Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

    ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 3306

    Kabul Tarihi : 05/06/1986

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1986

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19139

    Madde 1 - Ekli 1, 2 ve 3 sayılı listelerde adları yazılı kasaba ve köylerle, Adana Belediyesinin Seyhan Nehrinin doğusunda kalan bölümünü içine almak ve Merkezi Karşıyaka semti olmak üzere, Adana İlinde Yüreğir adıyla bir ilçe kurulmuştur.

    Yeni kurulan Yüreğir ilçesi dışında kalan Merkez ilçenin adı "Seyhan" olarak değiştirilmiştir. Bağlı köyler ek listede gösterilmiştir.

    Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Adana İli hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

    Madde 2 - Bu Kanunla kurulan Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki belediye seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.

    Bu süre içinde 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda yazılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Adana Belediyesi tarafından yürütülür.

    Adana Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni, ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptirler.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100